Všetky príspevky Administrátor

Novo vytlačené knihy

Oznamujeme Vám, že boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky spisov „Putovanie so svetlým Poslom – Putování se světlým Poslem“, „Poznanie starých Slovanov – Poznání starých Slovanů“ a „Liečenie podľa rád Asklépia“.

Tak isto boli vytlačené a zakrátko budú distribuované objednané výtlačky kníh Kamily Pintér „Natália“, „Milenka Kráľa-Slnka“ a „Kastelánka jeho veličenstva“.