Ona neprestáva

Dievčatá, Ženy, poďme! Budeme sa brať
za Nebeské Záclony ideme nazerať.
Aké Klenoty tam uzrieme
A čo si z toho aj vezmeme?…

Prelieva sa Vlna Žiary
Duša plesá – Anjeli v Raji?
Čo za Bytosti to tu vidíme?
V Túžbe po Kráse keď sa spojíme.

Nebeská Žena nevie byť iná
než verná. Láskavá. Za Ním dychtivá.
V Jeho Vlnách Lásky pláva
nikdy nie je sama, byť s Ním
neprestáva.

Jej Radosť je nekonečná, v Žiare Svetla
je zušľachťovaná, cíti sa bezpečná.
Tá Radosť do Záhrad Neba sa dvíha
Ruže Lásky do seba idú ju vpíjať.

Žena pozemská, aj ty takou buď.
Plávaj v Prúdoch Božských, nemeškaj.
Oni ťa veľmi pozdvihujú
a veľkú Silu ti darujú!