Trináste dvere

Dvanásť dverí je dvanásť tried školy pre stvorených, jedno či bytostných, duchovných alebo anjelských. Dvanásť tried je jedna škola a dvanásť škôl je v rôznych úrovniach stvorenia.

Prvá škola je škola hmotná, druhá škola je škola bytostná, tretia škola je škola duchovná a praduchovná, štvrtá škola je škola božsky-bytostná. Každá z týchto škôl má ďalšie tri školy – základnú, strednú a vysokú, čo je spolu dvanásť škôl. Nad tým sú trináste dvere. A nad nimi je pre tvorov neprekročiteľná božsky-bezbytostná Brána do stvorenia.

Prvá škola, škola hmotná. Základná škola je pre bytostných. Učia sa tam nevedomému konaniu. Je to ich škola v ťažkohmotnosti. Stredná škola je hrubohmotná škola pre bytostných i duchovných. Učia sa nadobúdať vedomie podľa Zákona. Vysoká škola je v jemnohmotnosti, bytostní i duchovní sa tu pripravujú na návrat.

Druhá škola, škola bytostná. Základná škola je určená pre zvieratá, ktoré nadobudli prvé vedomie v hmotnosti. V tejto škole získavajú plné vedomie bytostných. Stredná škola je škola, v ktorej vedome bytostní formujú hmotnosti. Vysoká škola sa nachádza na Olympe, kde vedome bytostní pomáhajú duchovným pri ceste do hmotnosti.

Tretia škola, škola duchovnápraduchovná. Je to škola určená pre všetkých stvorených – bytostných, duchovných i anjelských. Základná škola sa nachádza v duchovnej časti stvorenia a stvorení sa tu učia plne aktívnemu alebo plne pasívnemu pôsobeniu. Stredná škola sa nachádza v praduchovnej časti stvorenia. V tejto škole sa tí, ktorí dosiaľ pôsobili aktívne, učia pasívnemu pôsobeniu, a naopak. Vysoká škola je v praduchovnej časti Hradu Grálu. Stvorení tu chránia Svätý Grál.

Štvrtá škola, škola božsky-bytostná. Základná škola je škola v najnižšej časti Hradu Grálu v božsky-bytostnom. Stvorení sa tu učia, čo je Čistota. Stredná škola sa nachádza v strednej časti Hradu Grálu v božsky-bytostnom. Stvorení sa tu učia, kto je to Čistota. Vysoká škola sa nachádza takmer na najvyššom stupni Hradu Grálu v božsky-bytostnom. Stvorení sa tu učia, odkiaľ je Čistota.

Pod Hranicou je škola trinásta. Tí, ktorí spoznajú, koho je Čistota, dosiahnu vrchol vzdelania. Z tejto školy je jeden východ, trináste dvere, kde je priepustkou iskra bezbytostnosti.

Z knihy Pre ľudí