Odkazy

Prichádzajúci!?

Грядущий!? Мы видели Звезду Его!Podobne, ako bol svojho času pozemský Príchod Božieho Vyslanca — Syna Božieho Ježiša — nájdený a vypočítaný mudrcmi — veštcami — z východu pomocou pozorovania hviezd, tak aj v nedávnej dobe, keď na Zem znovu stúpila noha Božieho Vyslanca — Syna Človeka — tu znovu boli tí, ktorí podobným spôsobom, prostredníctvom „kráľovského umenia“ — Astrológie — mohli rozpoznať tohto Vyslanca a poukázať na Neho, svedčiac tým o naplnení Božieho Zasľúbenia. Pokračovať na Prichádzajúci!?