Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“

Po niekoľkotýždňovej príprave bola dokončená sadzba spisov „Pre ľudí“, „Lidem“, „Pre vás I. – III. (Vydanie v jednom zväzku)“, „Pro vás I. – III. (Vydání v jednom Svazku)“ a „Nová škola“ (v slovenčine aj v češtine).
Pokračovať na Druhé tlačené vydania spisov „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“

Prispievatelia

Všetko vo veľkom stvorení podlieha, okrem iného, taktiež Zákonu vyrovnania, a tento Zákon je tým ostrejší, ak ide o záležitosti duchovné, ktoré nepodliehajú zmenám, lebo ide o záležitosti trvalej hodnoty. Z tohto dôvodu, je nutné i tu, na stránkach Pre ľudí stanoviť hranicu, za ktorou už tento Zákon musí byť rešpektovaný.

Pokračovať na Prispievatelia