Odkazy

Inquisitionpraktiken der Gralskirche

„Wie sie schon früher vor dem Quälen, Foltern, vor dem Morde nicht zurückschreckten in vielfältiger Art, so scheuen sie sich heute nicht, Mitmenschen zu verleumden, ihnen Übles nachzureden, deren Ansehen zu untergraben, gegen sie zu hetzen, ihnen alle zugänglichen Hemmungen auf ihren Weg zu legen, wenn diese sich nicht in die Schar der Kirchensklaven willig reihen wollen! Sie wirken mit den unlautersten Mitteln nur für ihren Einfluß, ihre Erdenmacht.“ (Abd-ru-shin, der Vortrag „Trägheit des Geistes“, Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft, 1949.)

Pokračovať na Inquisitionpraktiken der Gralskirche

Inkvizičné praktiky cirkvi Grálu

„Ako sa cirkvi už predtým nezľakli pred trápením, mučením, pred vraždami najrôznejšieho druhu, tak sa ani dnes neštítia ohovárať blížnych, rozširovať o nich zlé reči, podkopávať ich povesť, štvať proti nim a klásť im všetky možné prekážky do cesty, ak sa nechcú dobrovoľne zaradiť do zástupu cirkevných otrokov! Pracujú s najnekalejšími prostriedkami len pre svoj vplyv, svoju pozemskú moc.“ (Abd-ru-shin, prednáška „Lenivosť ducha“, Vo Svetle Pravdy – Posolstvo Grálu, 1949.)

Pokračovať na Inkvizičné praktiky cirkvi Grálu

Ako upravovať a formátovať rukopisy

Ako upravovať a formátovať rukopisyPre všetkých autorov sme aktualizovali návod, ako majú upravovať a formátovať rukopisy, ktoré nám zasielajú do vydavateľstva Umelecko-duchovného združenia Fénix. Vydavateľstvo si vyhradzuje právo vrátiť rukopis, ktorý nebude spĺňať príslušné náležitosti, prípadne autorovi, po dohode s ním, úpravy rukopisu fakturovať. Pokračovať na Ako upravovať a formátovať rukopisy

Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения

V rámci edície „Krásna literatúra“ sme vo vydavateľstve Umelecko-duchovného združenia Fénix vydali zbierku básní Olega Brodnikova „Zore sa rozžarujú! – Lúče duchovného Znovuzrodenia“. Pokračovať na Бродников, Олег: Заря разгорается! – Лучи духовного Возрождения