Očistná bouře

Jsem Perun a blesky, které zakrátko uvidíš, to jsou mí služebníci. Ale nejsou mí, slouží Králi Králů, stejně jako já.

V dávných dobách se mě lidé báli a třásli se před mými blesky. Dokonce mě chvíli považovali za samotného Boha. Jenže co bylo zpočátku jen přirozeným děním, to postupně přerostlo v nezdravé uctívání a posvátný hněv se mě zmocnil, když jsem viděl obřady, které se měly konat na mou počest.

Dodnes mnozí z vás cítí bázeň, když nad vámi burácí hromy a blesky. Ano, měli byste se bát, ale ne mě, nýbrž železné pěsti Stvořitele, která na vás již dopadla a která na vás ještě dopadat bude.

Bojíte se mých blesků, ale vězte, že ty jsou jen matným odleskem síly, s jakou proti vám zakročí Pán, jestliže se před ním neskloníte.

Proto na kolena, člověče, dost jsi překážel v tomto stvoření. My bytostní jsme připraveni splnit vše, co nám Svatá Vůle nařídí!