Život v trávě

Jsem gnóm a starám se o tady tento kousek trávy. V tvých očích může vypadat malý, ale věř mi, že je zde práce na celý den. Teď zrovna prší, a tak musíme svádět vodu do země, aby se půda řádně provlhčila a rostliny z ní mohly nasávat vodu po další dny.

Kdybyste vy lidé viděli, kolik je tady dole i na tak malém kousku země života, neprocházeli byste kolem tak nevšímavě. Kus trávy je vám lhostejný, ale to neznamená, že je méně cenný než třeba stromy či řeky. Rozhlédněte se přece po přírodě a uvidíte, že je zelená. Tedy alespoň tam, kde jste ji ještě nezničili. Tak proč si ve svých městech tak málo vážíte této barvy, že máte všude samé domy a silnice?

Kdyby si každý z vás našel každý den alespoň chvíli na to, aby se v klidu díval do zelené přírody, vnímal tu krásu a život a na nic přitom nemyslel, hned by vám bylo lépe a byli byste uvolněnější.

Ale to asi není nic pro vás. Všude potřebujete něco mít a každý kousek země využít pro své stavby, a tak na trávníky nezbývá skoro žádný prostor. Tím spíše by vám měly být vzácné, tak proč si ještě i po těch kousíčcích šlapete? To vám nestačí chodníky? V lese či na palouku je to něco jiného – tam mají pěšinky své místo. Ale tady ve městě byste mohli zvládnout chodit po chodnících. Vždyť i vám se orosená stébla trávy musí líbit více než blátivé kaluže, které se udělaly na místech, která jste vyšlapali.

Ničíte přírodu a mnohdy nám přiděláváte práci takovým způsobem, že si s ní nevíme rady. Musíme pak chodit za elfy stromů a ptát se jich na radu. Rádi posloucháme jejich slova. Vždy nás vyslechnou a pomohou nám. A pokud to nejde, tak nás alespoň rozveselí a povzbudí, aby nám nebylo smutno.

Elfové stromů jsou moudří. Večer, když se celá příroda ztiší, sedáváme v jejich blízkosti a nasloucháme jejich vyprávění. Měli byste poslouchat s námi – tolik byste se toho dozvěděli! Ráno pak toto vědění předáváme dále tvorečkům – malým bytostným i drobným zvířátkům – žijícím u nás v trávě. Ale jsou jako děti, takže jim nepředáváme poučující slova, ale jen tiché vyzařování lásky. To je něco, co si zatím nedovedete úplně správně představit.

Ale nemusíte přece vědět, jak přesně žijeme. Stačí, když o nás budete vědět a budete na nás brát ohled. Snad nechceme tak mnoho. A pokud nám ještě k tomu začnete i pomáhat, to bude radosti na tomto malém kousku trávy!