Ja myšlienky svoje upieram

Ja myšlienky svoje upieram
Tam – do žiarivej výšiny.
Jedno teraz viem:
Iba Vôľu splniť túžim.
Rozum chladný a prenikavý
Nech učí sa teraz mlčať,
A duch nech vždy bude čulý –
Naučí sa vládnuť.
Schopnosť žiť citom
Ty a ja ovládneme znovu.
A v tomto prekrásnom Stvorení
Na veky zavládne láska.