4 knihy s názvami: „Napomenutia“ a „Vo svetle Pravdy“, diel I. až III.

Odpis

Nové poradie Abd-ru-shinových prednášok.

Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt), krátko pred svojou pozemskou smrťou, ešte sám určil vo svojich prednáškach, zverejnených v Posolstve Grálu „Vo svetle Pravdy“ (veľké vydanie), v knihe „Doznievania Posolstva Grálu“, v časopise „Hlas“ a v prednáškach, ktoré vychádzali samostatne, nové poradie a prednášky rozdelil do štyroch kníh s názvami: „Napomenutia“ a „Vo svetle Pravdy“, diel I. až III. Prípravy pre tlač týchto štyroch kníh sú v plnom prúde a očakáva sa, že kniha „Napomenutia“ bude vydaná v priebehu niekoľkých mesiacov, ak budú môcť byť splnené technické a ekonomické podmienky.
Osobný Abd-ru-shinov rukopis týchto štyroch kníh a všetky súvisiace autorské práva vlastní výhradne pani Maria Bernhardt.
Je samozrejmé, že iba Abd-ru-shin, ako nositeľ Pravdy, mohol zmeniť formu, v ktorej ponúka ľuďom živé Slovo, tým viac, že ďalekosiahle zmeny zapríčinené zlyhaním ľudí, predovšetkým povolaných, dali na to podnet.
Z tohto dôvodu Abd-ru-shin tiež nezaradil do nového poradia niektoré prednášky a iné miestami rôzne sformuloval.
Samotné živé Slovo, teda jeho raz vyslovený zmysel a obsah, sa tým, samozrejme, nezmenil a zostáva zachovaný!

Vomperberg, 5. októbra 1948
Vo/N.

Herbert Vollmann