Proč neumíme žít

Proč neumíme žít,
Upřímně smát se a milovat,
Z maličkostí se radovat
A nevidíme pravdy prosté,
A nevěříme v sílu Výšin,
Naše myšlenky nejsou mostem,
Po kterém Jezdci projdou
A ze Světla pomoc přinesou.
„Malověrní“, – říkal nám Ježíš
Ale vždyť jen trochu námahy je třeba,
Abychom pochopili to hlavní,
Že budeme sklízet to, co je naše setba.
A s pokorou přijali vše,
Co nám Boží Vůle přinese.

Český preklad: Lenka Szopová