O pomoci

Predstavte si obraz: niekomu podávate ruku, aby vstal. Ale on len leží a vystiera ruku, no vôbec sa nenamáha, aby vstal. Vy tú ruku pevne uchopíte, napnete svoje sily a pokúsite sa dvíhať. A k čomu dôjde? Buďto k nemu padnete, alebo si poškodíte chrbticu, alebo si natrhnete svaly, alebo… jednoducho vždy dôjdete k ujme s jediným výsledkom – ten čo ležal, leží naďalej.

Predstavte si teraz ale iný obraz: ten, čo leží sa sám namáha a snaží postaviť. Vy mu podáte ruku, vaše sily sa vzájomne spoja a bez vašej ujmy sa ten človek postaví.