Veľa Slov

Veľavravnosť – Jedno z najsilnejších súčasných Pokušení. Natoľko silných, že sa stali Normou. Bežné. Vnoríš sa do nich nepozorovane. Nie je ľahké zbaviť sa ich – ale je možné – keď si úprimne uvedomíš, koľko drahocenného času kradneš druhým aj sebe zbytočnými Slovami, zložitými Frázami, Preberaním cudzích Slov. Ako ústne, tak aj písomne. Ako v Básňach, tak aj v Próze.

Překlad: Božena Rákošová.