Jarní šeptání

Tulipánů lány dlouhé, velmi široké,
vlnících se barev, jako tok řeky divoké.

Tvar této květiny je ladný, jemný, hladký,
jako nenarozené dítě, ještě v lůně matky.

Kolik barev, tolik druhů a povah lidí.
Ten pouze špatné, jiný jen Lásku vidí.

Láska ve všem a všude kolem nás.
Volá: „Pohleď, tvore, Svět ze samých krás!“

Teplo a vůně jara, probouzí jemný Cit.
Kdo slabý je a nevidí, nechá si ho vzít.

Ty, Ženo, silná buď! Srdce otevřené měj!
Lásku kolem s Díkem ber, ale také DEJ!