Tři přání

Je snadné mít přání,
Přát si mohu kdykoliv, cokoliv,
Přání nic nestojí.
Někdo má jen jedno jediné přání,
Jiný jich má tisíce.
Jsou přání tajná, velká, skromná, nesplnitelná,
I přání na počkání.
Však mít zrovna a jen tři přání?
Vím, vím, bez zaváhání!
Kéž mír vládne celým světem,
Kéž láska prochází naším srdcem
A kéž s anděly jsme přátelé.