Láska

Láska velké požehnání pro každého je,
tu otec, matka cítí, když dítě se na ně usměje.

Dva lidé žitím ve zlém i dobrém prošli si,
cit stejný udrželi a neztratili, co počalo kdysi.

Bratr bratru od dítěte pevně po boku stojí,
navzájem si života boly a rány hojí.

Strom své větve k vedlejšímu stromu naklání,
tvor nešťastný v jeho stínu chmury zahání.

Slunce svými teplými paprsky celý svět hladí,
všude rozpuk, rozkvět, každý duch cítí mládí.