Pravda sa vždy ukáže… (aktualizácia 18. 1. 2017)

Stránky pre čitateľov Posolstva Grálu, ktorí hľadajú odpoveď na otázku: Bolo Posolstvo Grálu prepracované po roku 1931 počas života Abd-ru-shina? Vtedajší materiál poskytuje odpoveď.

Jedna z verzií Posolstva Grálu bola publikovaná v roku 1937. Prvá časť (64 stranová brožúra) bola nájdená, v tomto okamihu sa nevie, či boli publikované ďalšie brožúry (časti). Táto časť obsahuje deväť prednášok, ich poradie je zhodné s verziou z roku 1931, ale obsah prednášok je podľa vydania „poslednej ruky“ z roku 1949. Bola ohlásená aj ďalšia časť s desiatimi prednáškami, v ktorej mali byť vynechané prednášky „Dedičný hriech“ a „Syn Boží a Syn Človeka“.

Zodpovedná osoba za Vydavateľstvo A. G. „Die Stimme“ bol Arthur Giese, učeník, ktorý bol povolaný Abd-ru-shinom na konci roku 1937.

Viac informácii nájdete na www.das-fehlende-stuck.com.

Pozn. Pokiaľ si to dobre pamätáme (ale nie je to istota), túto brožúru sme videli aj v Bischofswerde v miestnosti, v ktorej sa narodil Abd-ru-shin.

Aktualizácia 18. 1. 2017

V brožúre pre účastníkov Slávnosti Žiariacej hviezdy 1937 („Časový rozvrh a dôležité informácie týkajúce sa slávnostného týždňa od 24. decembra 1937 do 2. januára 1938“) sa v deviatom odseku nachádzajú nasledujúce informácie:

„Nové tituly: 12. číslo časopisu ‚Die Stimme‘ (‚Hlas‘). – Knižné záložky. – 4 veľké umelecké tlače s Abd-ru-shinovými modlitbami a zodpovedajúcimi obrázkami. – Vo svetle pravdy, Veľké vydanie v samostatných zošitoch, zošit č. 1.“