Emília a hluk

Zuzana Pastieriková: Emília a hlukBolo v triede dievča. Volalo sa Emília. Bola veľmi šikovná, len jej vadil hluk. Jedného dňa pred hudobnou výchovou si chcela opakovať pesničku, ale vďaka hluku sa nevedela sústrediť. Na hodine ju pani učiteľka pokarhala, že pesničku nevie. O týždeň sa to zopakovalo. Keď ju znova pani učiteľka karhala, Emília ju počula veľmi zle. O niekoľko dní prišla Emília do školy a v uchu mala strojček, aby lepšie počula. Keď bol v triede veľký hluk, strojček vypla a mohla sa pokojne učiť.