Lekári a „lekári“

Zdravie patrí k tým najcennejším hodnotám, ktoré máte tu na Zemi. Preto je pochopiteľné, že sa ho snažíte udržať. Za týmto účelom navštevujete lekárov. Žiaľ, mnohokrát si tým svoje zdravie iba zhoršujete, ak ten, koho ste navštívili, sa za lekára iba vydáva. Pozemské tituly a diplomy totiž nikoho neoprávňujú k tomu, aby meno tohto povolania mohol používať, či lepšie povedané zneužívať.

Skutočný lekár totiž je v prvom rade liečiteľom duše a až v druhom rade lekárom tela. Pre neho nezačína prípad tým, že pacient ochorie, a nekončí tým, že mu predpíše lieky. Skutočný lekár svojím vlastným životom ukazuje, ako sa má žiť tak, aby pacient vôbec neochorel. Samozrejme, tu nemáme na mysli rôzne nachladnutia či podobné choroby, ale tie iné, ktoré môžeme označiť slovom „karmické“ či „osudové“.

Ani lekári tých bežných chorôb však mnohokrát lekármi nie sú, lebo nerešpektujú, že každý pacient je iný, a preto aj každé nachladnutie môže mať iné pozadie, iný kontext a iné súvislosti.

Liečenie má podľa Zákonov stvorenia predstavovať celý komplex, v ktorom sa majú odstrániť nielen dôsledky, ale aj príčiny ochorenia v prísnom individuálnom posudzovaní pacienta. Dobre sa však poobzerajte po ordináciách všetkých lekárov a skúste nájsť čo len jedného, ktorý sa tým skutočne riadi.

To však nie je jediné, čo lekári nerobia napriek tomu, že by mali. Skúste nájsť lekára, ktorý vám odporučí namiesto chémie iné spôsoby liečby. S hrôzou zistíte, že je to horšie ako hľadať ihlu v kope sena.

Koľkí z lekárov vám pri chorobe okrem bežných liekov predpíšu aj bylinkové čaje a vonné kúpele, koľkí vám pomôžu liečivým magnetizmom, koľkí vám spolu s antibiotikami doporučia vhodné nápoje na ich lepšie vstrebávanie, koľkí vám predpíšu cesnak namiesto nich ako prevenciu a koľkí sú vôbec ochotní rozprávať sa o alternatívnych formách liečby!

A to sme vkročili iba do ambulancie všeobecných lekárov, ktorí vám pri nachladnutí sem-tam lipový čaj s medom predsa len spomenú. U takzvaných špecialistov však už takéto zmienky budete hľadať s ešte menšou úspešnosťou. Bude na veľké počudovanie, ak vám krčný lekár odporučí slivovicu na kloktanie v prípade zapáleného hrdla.

A tak pseudoodborníci patria medzi najznámejších lekárov a tí skutoční lekári mnohokrát sotva prežívajú v zastrčených ambulanciách provinčných miest. Ale nemýľte sa, aj v týchto ambulanciách nájdete mnoho šarlatánov, pretože tí sú dnes prítomní všade.

Žiaľ, dnes sa už nemôžete orientovať ani podľa počtu pacientov predo dvermi, pretože oni sami požadujú pseudoliečbu namiesto skutočnej liečby a až keď zlyhá oficiálna medicína, ktorá zlyháva na viac než mnohých miestach, až potom začínajú ľudia hľadať tých skutočných lekárov, no vtedy už býva mnohokrát neskoro.

Z knihy Pre ľudí