Moderná medicína

„Všetko musí byť nové!“ Už takmer sto rokov máte tento príkaz, no čo ste urobili? To staré, zlé, ste nielenže neodhodili, ale ešte i znásobili a priviedli v mnohých oblastiach až do toho najabsurdnejšieho vrcholu!

Nikde to nie je tak viditeľné ako práve v takzvanej modernej medicíne, pretože tá sa dotýka úplne každého. Nemá zmysel rozoberať všetky oblasti jej súčasného nesprávneho pôsobenia, pretože to by bola práca prakticky bez konca.

Pozrime sa preto len na niekoľko príkladov, ktoré ste sami zažili alebo ktorých ste boli svedkom, a ukážme si na nich to nesprávne. Ostatné už dávno mali odhaliť tí z vás, ktorí sa medicínou zaoberajú profesionálne. Bola to ich úloha, ktorú nesplnili! Ani jeden jediný z nich!

Prvý príklad si zoberme z oblasti chirurgie. Mladá žena má zomrieť, pretože už uzavrela svoje životy na Zemi a svojím krátkym šestnásťročným životom má iným ukázať v ťažkom prežití, že Pravda je iná, než v čo veria. Lekári však túto ženu zachránia a ona sa v priebehu ďalšieho života zaťaží.

Týmto konaním lekári spáchali duchovnú vraždu, pretože jej nielenže zabránili v návrate domov, do raja, ale ešte navyše ju teraz čaká ťažké prežívanie svojho pochybenia. Okrem toho jej znemožnili splniť svoju úlohu a tým mnohým iným sťažili cestu pri hľadaní Pravdy.

Tieto slová nemajú znamenať, že sa iným nemá pomáhať alebo že sa má napomáhať iným pri odchode z tohto sveta. Majú znamenať, že ľudia sa nemajú protiviť Božej Vôli, teda nemajú používať nezmyselné a zbytočné lekárske postupy. Každý človek, i ten smrteľne chorý sa má liečiť, ale nie prostriedkami umelými, ale prirodzenými, teda takými, ktoré boli prijaté z Výšin.

To je úloha lekárov, aby toto hľadali a našli a tým medicínu preniesli do oblasti nového liečenia, liečenia podľa Zákona! Preto majú robiť svoje odborné sedenia, aby tam hľadali nové odborné postupy. Na toto má byť zameraný i farmaceutický výskum.

Ako ďalší príklad si zoberme smrť človeka. Viete, že pitvy a odoberanie orgánov sú nesprávne, neviete však prečo. Myslíte si, že je to len kvôli tomu, že duch môže byť s telom ešte spojený.

Áno, i to je pravda, ale to nie je jediná príčina. Ako ďalšie sú tie, že pri transplantáciách sa umelo predlžuje život, ktorý sa predlžovať nemá, alebo v prípade pitiev sa urýchľuje rozklad tela, čo je tiež nesprávne, lebo prípadný pripútaný duch si tak nemôže plne prežiť to, čo má. Nájdite však jedno jediné verejné vyhlásenie lekárov, kde by sa práve toto spomínalo!

Teraz si zoberme presne opačný príklad, narodenie človeka. Lekári a vedci zašli až tak ďaleko, že sa chystajú klonovať človeka! Ďalej si osobujú právo rozhodovať, či vyvíjajúce sa telíčko sa má alebo nemá narodiť!

Pýtate sa ako? Všetkými možnými i nemožnými vyšetreniami počas tehotenstva. Čo iné majú znamenať vyšetrenia, pri ktorých sa priamo zisťuje, či dieťa nebude náhodou nejako postihnuté. Ešte pred pár rokmi tí istí lekári tvrdili, že vyšetrenia sú bezpečné, kým dnes presne tí istí lekári už musia hovoriť i o rizikách.

Ten istý zmysel majú i rôzne ultrazvukové vyšetrenia. Lekár vám to síce nepovie priamo, ale jeho poznámky vás navádzajú nepriamo k tomu, aby ste s prípadným postihnutým dieťaťom „niečo urobili, kým je čas“!

V prípade takzvanej asistovanej reprodukcie sa do tela zavedie viac oplodnených vajíčok, aby sa po určitom čase vybralo to „najperspektívnejšie“ a urobila sa takzvaná redukcia plodov.

Keď sa náhodou pokúsite vzbúriť proti tomuto systému, všetci vás považujú za čudných, ktorí vôbec nechápu potrebu „modernej spoločnosti“!

Toto všetko je možné len preto, že hoci ľudia čítajú o takzvanom záhrobnom živote, v skutočnosti neveria, že naozaj jestvuje! Nemýľte sa však, na tomto mieste nemáme na mysli ľudí neveriacich alebo katolíkov, evanjelikov⁠⁠ … ale „grálistov“!

Posledne menovaní o inohmotných svetoch čítajú, hovoria, besedujú. Choďte však za nimi a povedzte im: „Tá tehotná žena musí i s tým bábätkom umrieť, lebo tak to chce Zákon, a preto nemá ísť na cisársky rez!“

Choďte za nimi a pozorujte, aká bude ich odpoveď. Nepýtajte sa však len tak. Ukážte vždy konkrétnu ženu, jedno, či ju poznajú alebo nie. Stačí, aby bola tehotná, najlepšie v takom štádiu, že sa už-už blíži pôrod a aby vyzerala šťastne. Uvidíte, čo sa od nich dozviete!

Na záver, pretože nemáte presnú predstavu, čo je za týmto konaním skryté, si uvedieme presný význam niektorých „vznešene“ znejúcich slov a postupov, ktoré do nich v skutočnosti ukryli ich vynálezcovia.

Sonografia plodu – preventívna prehliadka, ktorá má určiť, či plod nie je retardovaný, a teda nehodný žiť, čiže je nutné ho zabiť!

Odber plodovej vody staršej žene – má robiť, a nie rodiť, na to sú mladé, detí má už dosť!

Redukcia plodov – zabime neperspektívne, nechajme len výkonných jedincov!

Ani niektorí tyrani vo svojej krutosti neboli taký zvrhlí!

Z knihy Pre ľudí