Karma

Všeličo ste si, ľudia, ako nesprávne názory preniesli do poznávania. Jednou z nesprávne pochopených vecí je i karma. Nie snáď vo všetkom, lebo viete, že karma je prejavom Zákona zvratného pôsobenia, keď človek žne to, čo sám zasial. Nesprávne názory sú však v tom, ako sa karma prejavuje.

Mnohé z vecí, ktoré karmou v skutočnosti nie sú, takto označujete a naopak. Pozrime sa preto bližšie na mnohé vám známe diania, ktoré buď označujete ako „karma“ alebo ako „zásah zo Svetla“ či ako „zásah z temna“.

Ako príklad si zoberme nejakú nehodu, ktorú spôsobil iný duch. Hneď na začiatku musíme uviesť, že nehody nikdy nie sú zo strany Svetla chcené, pretože ten, kto je za nehodu zodpovedný, sa previňuje.

Preto pri posudzovaní akéhokoľvek diania sa treba pýtať, či ten, kto je zodpovedný za toto dianie, sa neprevinil proti Zákonu. Pokiaľ áno, potom takéto dianie nemohlo byť zo Svetla chcené, lebo Svetlo nikdy nechce nijaké previnenie. Preto takéto dianie nemôže byť karma alebo nejaký zásah z Výšin.

Teraz sa vráťme k príkladu nehody. V zmysle predchádzajúceho vysvetlenia je zrejmé, že žiadna nehoda nemôže byť karma. Týmto dianím sa však môže niečo skutočne uzavrieť, ale to závisí od toho, ako sa k tejto nehode postavia jej účastníci.

Spomeňte si na to, keď bol Abd-ru-shin svedkom dopravnej nehody, ktorej obeťou bol Jeho bývalý vrah. Pretože Ho vrah spoznal, mohla byť táto nehoda uzavretím kruhu. Nič viac, stretnúť sa mali až v meste, kam obaja smerovali. Preto i Abd-ru-shin túto cestu podnikol, aby Jeho bývalý vrah mohol uzavrieť tento kruh symbolickým odčinením.

Samozrejme, z každej nehody sa môže hocikto z jej účastníkov poučiť. Ako všade, tak i tu sú pre každého minimálne tri oblasti poznávania:

Prečo sa to stalo?

Čo mi to má povedať?

Ako v budúcnosti predchádzať takémuto dianiu?

Pokiaľ si každý dokáže tieto tri otázky sám zodpovedať, potom dokonca i takéto dianie môže priniesť požehnanie.

Ako odpoveď na prvú otázku však nikdy nehľadajte nijaké ovplyvňovanie zo strany Svetla alebo temna či dokonca karmu! Väčšinou sú príčiny nehôd prozaické – nepozornosť, únava či riskovanie.

Ak niekto napríklad jazdí autom neprimeranou rýchlosťou, i keby to bol profe­sionál, riskuje, pretože ostatní účastníci nie sú profesionáli. Keď horolezec lezie na skalu, tiež riskuje, lebo skala nie je určená na to, aby tam liezol. Keď niekto zakladá oheň pomocou benzínu, riskuje, lebo benzín nie je určený na podpaľovanie ohňa.

Takýchto príkladov by sa dalo uviesť tisíce. Je však veľmi zaujímavé, čo všetko ľudia hľadajú ako výhovorku. Najčastejšie znie táto výhovorka: „Bol to útok temna!“

Áno, niektoré nehody sú zapríčinené i vplyvom temna. Napríklad pod vplyvom temných myšlienok niekto spácha samovraždu tým, že skočí pod kolesá auta, čím často spôsobí vážnu dopravnú nehodu. Ako jej príčinu je však nutné označiť skočenie pod kolesá, a nie ovplyvňovanie temnom.

Pýtate sa prečo? Temno nikdy nenahovára na konkrétnu formu skutku, ale len na zlý skutok ako taký. Je to preto, že podporujúce temné myšlienky sú zozbierané z celého sveta, zo všetkých možných foriem. Konkrétnu formu dáva vždy príslušný človek svojím konaním a mnohokrát táto forma na prvý pohľad ani nemusí vyzerať ako nesprávny čin.

Je to prekvapujúce, ale spomeňte si len na také časté ohováranie, alebo ako to ľudia „dobromyseľne“ nazývajú, „vyjadrovanie názoru“. To, čo je za tým skryté, je nenávisť a je s tým spojená duchovná vražda!

Na tomto mieste sa musíme dotknúť i mnohého, zdanlivo odlišného diania. Povedzme, že niekto chce niekam ísť, no je mu v tom zabránené nejakým násilným, väčšinou trestným činom. Mnohí to opäť ľahkomyseľne označia ako „zásah z Výšin“ alebo „zásah z temnôt“. Nie je to však tak, pretože páchateľ mohol byť ovplyvnený napríklad myšlienkou „Ukradni!“, ale to, čo alebo koho okradol, bolo jeho slobodné chcenie.

Prestaňte sa na mnohé hrubohmotné dianie pozerať jednostrannými očami, ktoré za všetkým vidia zásah niekoho iného, a naučte sa konečne hľadať v mnohom dianí slobodné chcenie človeka!

Teraz sa vráťme k otázke ovplyvňovania alebo zásahu zo Svetla. Pokiaľ je niečo chcené, napríklad aby niekto niekam nešiel, potom buď bytostní povedú tohto človeka po takých cestách, že zablúdi, alebo zasahujú do sveta jeho myšlienok tým, že odvádzajú jeho pozornosť od pasu alebo peňazí, a dotyčný si ich zabudne.

To však neznamená, že niekto nemôže zablúdiť sám od seba, napríklad nepozornosťou alebo slabším orientačným zmyslom, a takisto pre tie isté príčiny si môže niečo zabudnúť. Nič nie je jednostranné, ale hľadajte v takomto konaní radšej to ľudské pochybenie ako zásahy z Výšin. Tie sa dejú len mimoriadne a sú skôr zriedkavosťou.

Aby ste to mohli jednoznačne rozoznať, pýtajte sa bytostných alebo svojho duchovného vedenia. Potom spoznáte, aká je pravda. –

Po tomto všetkom si musíme vysvetliť, čo karma je. Karma je duchovné prežívanie toho, čo ste v minulosti zasiali, teda najmä prežívanie pôsobenia svojich blížnych, na ktorom je možné spoznať vlastné chcenie. Niekedy môže mať karma i hrubohmotné, najmä telesné prejavy, hlavne vo forme rôznych chorôb.

Mnohí rodičia sa však v tomto smere previňujú na svojich deťoch. Vodia ich na zbytočné lekárske zásahy, ktoré mnohokrát bolestné prežívanie ešte predĺžia a sťažia. V neskoršom veku, napríklad v dospievaní, by sa totiž mnohé veci mohli zlepšiť, ale vplyvom bolestných lekárskych zásahov to už možné nie je.

Naopak, keď sa zlepší tento stav, duch si nemôže naplno prežiť svoje predchádzajúce pochybenie, čo má mnohokrát za následok, že namiesto toho, aby to bol jeho posledný život na Zemi, musí sem prísť ešte raz.

Ani jeden z uvedených prípadov neznamená, že sa dotyčnému nemá pomáhať. Pomáhať sa mu má, dokonca i liekmi, ale nie umelými a neprirodzenými liečebnými zásahmi, ako sú komplikované operácie či dokonca transplantácie! Všetky tieto zásahy sú v súčasnosti len z jediného dôvodu. Ľudia v skutočnosti neveria, že je život i na druhom brehu! Inak by sa vystríhali takéhoto konania!

Takým istým omylom sú aj mnohé iné operácie, ktorými sa do tela vkladajú rôzne umelé náhrady. Z duchovného hľadiska je takéto dianie to isté ako transplantácia!

Pýtate sa, ako je to možné? Všetkým takýmto operáciám predchádzali transplantácie, preto sú s nimi spojené, alebo tieto operácie viedli následne k transplantáciám, a preto sú s nimi takisto spojené!

Ďalším nesprávnym zásahom je priečenie sa Božej Vôli, keď sa umelo predlžuje život niekomu, kto je podľa Zákona hrubohmotne mŕtvy, len čas jeho skonu ešte neprišiel!

V tejto súvislosti musíme spomenúť, že v dávnych dobách Atlantídy mala medicína len tri odvetvia – bylinkárstvo pre liečenie bežných chorôb, ako nádcha, detské boľavé brušká, odreniny alebo maličké popáleniny najmä u detí atď; liečivý magnetizmus, ktorý sa používal najmä pri tíšení rôznych bolestí, i pôrodných, na skoršie hojenie udretých miest, naprávanie komplikovaných zlomenín atď; a teplé liečivé kúpele v termálnych prameňoch.

Tieto tri odvetvia sa používali prakticky naraz v rôznych kombináciách. Lekár liečil celého človeka a nezameriaval sa iba na niektoré časti tela. Úplne neznáme boli pojmy ako „chirurgia“, „neurológia“, „psychiatria“ a ďalšie.

Z knihy Pre ľudí