Umenie astrológie

Astrológia je kráľovská veda. Mnoho duchov sa ju snažilo pochopiť, ale málokomu sa to aj podarilo. Bolo to najmä preto, že si zamieňali duchovné s hrubohmotným. Ten, kto chce spoznať tajomstvo astrológie, musí spoznať Zákony čísiel, v rytme ktorých sa zachvieva vyžarovanie hviezd.

Hviezdy sú len prieplavnými kanálmi pre duchovné prúdy. Ako základ každého astrologického skúmania sú štyri slávnosti, ktoré otvárajú vždy nový prúd Sily, v rytme ktorého pôsobia hviezdy.

Všetko začína v deň Svätej Holubice, keď Spravodlivosť dáva vzniknúť novému stvoreniu. Tento deň je základom pre pochopenie takzvanej karmy. Od tohto dňa totiž všetky súhvezdia a planéty po dobu 100 dní podporujú zvratné pôsobenie pre všetko, čo ľudia zasiali.

Úloha hrubohmotných planét nie je rozhodujúca, ako sa mylne vysvetľuje. Má určitý vplyv, ale taký malý, že je prakticky zanedbateľný. Omnoho dôležitejšia je poloha duchovných planét, ktoré sú k nim priradené. Netreba skúmať ani polohy ostatných súhvezdí a hviezd, lebo tieto majú vplyv len na bytostné. Pre ľudského ducha sú opäť dôležité polohy im priradených duchovných náprotivkov.

Teraz sa pýtate, ako máte zistiť tieto polohy duchovných planét a súhvezdí. Je to veľmi jednoduché. V deň Svätej Holubice sú všetky v jednom bode. Duchovná hviezda Slnka má najmenší pohyb. Ďalej nasleduje jedenásť planét, ktorých rýchlosť je taká, že o rok sú opäť v jednom bode, ale každá má iný smer pohybu. K tomu sa pridružuje dvanásta planéta, ktorá v hrubohmotnosti predstavuje celý vesmír.

Podľa Zákonov čísiel je vplyv každej nasledujúcej planéty dvakrát menší než predchádzajúcej. Keď sa planéta od Zeme vzďaľuje, tento vplyv klesá, keď sa približuje, vzrastá.

Nemôžeme hovoriť o konkrétnych zvratných pôsobeniach, pretože tie výhradne závisia od slobodného chcenia ľudí. Postupne sa striedajú obdobia uzatvárania starého s obdobiami naväzovania nového zvratného pôsobenia.

Po 100 dňoch sa zmení pôsobenie Spravodlivosti na pôsobenie Čistoty. Je to veľká zmena, pretože táto Sila je v zvratnom pôsobení dvakrát účinnejšia. I preto sa spomalenie Zeme muselo vložiť práve do obdobia po sviatku Čistej Ľalie, ktoré má trvať presne štvrťrok, teda 84 dní. V súčasnosti však trvá zhruba o 30 dní dlhšie.

Na sviatok Žiariacej Hviezdy, ktorý je zároveň výročným dňom vzniku hmotného vesmíru a dňom, kedy by mal končiť starý a začínať nový rok, nastáva tretie obdobie. Až do začiatku sviatku Baránka Láska dáva a nič za to nežiada. Toto obdobie je akoby prestávka v zvratnom pôsobení, preto je i najdlhšie, trvá 110 dní. Je to obdobie, keď sa všetko môže obnoviť a vybudovať si nové, krajšie pôsobenie. Z hľadiska ľudského veku zodpovedá veku dospievania.

Nakoniec nastáva najkratšie, 42-dňové obdobie sily Trojzákona. Je to obdobie čiste požadujúce, teda obdobie, v ktorom sa len vracia. Táto Sila je v zvratnom pôsobení štyrikrát väčšia oproti Spravodlivosti. I preto je toto obdobie najkratšie.

Doterajšie pozorovania astrológov nie sú bez ceny, pretože v mnohom spoznali pôsobenie duchovných hviezd. V mnohom však zostali nespoznané, preto sú tam zároveň nesčíselné omyly.

U nikoho sa nedá určovať, čo ho čaká, pretože to vždy závisí od jeho slobodného chcenia. Tajomstvo vyžarovania hviezd je základom k pochopeniu, kedy sa má kto narodiť na Zemi a k čomu má predpoklady a vlohy.

V súčasnosti však vládne zmätok i v tejto oblasti. Tento zmätok nie je spôsobený nedokonalosťou Zákonov, ale tým, že ľudia nekonajú správne. U temných duchov totiž ako jediný Zákon z hľadiska žiarenia hviezd je ten, že nepatria na túto Zem. Preto sa podľa ich dátumu narodenia nedá nič vysvetľovať.

Z knihy Pre ľudí