Upíri a vyciciavači

Určite sa už mnohí z vás stretli s takými ľuďmi, ktorí vám cicali životodarnú energiu. Plným právom ste ich nazvali „energetickí upíri“. Pozrime sa bližšie na to, akí sú to vlastne duchovia, a na to, ako sa im môžete brániť.

Pokiaľ vidíte telá zo strednej hrubohmotnosti, ľahko zistíte, že títo duchovia sú jedni z najúbohejších tvorov, ktorí vôbec jestvujú. Je to tak preto, lebo sa úplne uzavreli prílivu Božej Sily, bez ktorej nemôžu byť. Tento nedostatok sa snažia nahradiť čerpaním energie od iných ľudí.

Môžete sa teraz opýtať, prečo si priamo nezoberú svoj podiel z Božej Sily, ktorá udržuje stvorenie. Odpoveď je jednoduchá, ale desivá. Tieto duše klesli tak hlboko, že by ich priame prijatie čistej Božej Sily ihneď omráčilo a zbavilo vedomia! Preto musia parazitovať na iných duchoch.

Najväčšie utrpenie majú vtedy, keď nemôžu nájsť vhodnú obeť. Na rozdiel od posadnutia musí byť ich obeť duchovne veľmi čistá, pretože iba neskalená Božia Sila, aj keď, samozrejme, zoslabená a transformovaná do duchovnej formy, ich môže udržať pri živote.

Pri posadnutí ide o iný dej, pri ktorom temný duch síce vytláča pôvodného majiteľa z tela, ale Božiu Silu dokáže čerpať priamo zo Zdroja. Ide teda o utláčanie ducha ako takého, aby sa nemohol vôbec prejavovať, a ak, tak iba obmedzene. Pri upírstve sa, naopak, upír snaží udržať svoju obeť čo najčulejšiu, aby z nej mohol dlhodobo čerpať potrebnú životnú energiu.

Upíri, ktorí sú v pozemských telách, vyhľadávajú tie najčistejšie duchovné združenia, lebo tam sú najťažšie odhaliteľní. Obklopení desiatkami iných ľudí dokážu parazitovať naraz od všetkých takým spôsobom, že obete takmer ani nepocítia pokles ich životodarnej energie.

Niekedy sa však predsa viditeľne prejavia, napríklad tým, že z týchto združení začnú vedome odchádzať tí najčistejší. Ich sila im chýba a pokiaľ to nechcú prezradiť a v združení chcú zostať, potom trpia nedostatkom sily, čo má za dôsledok najrôznejšie choroby, ktoré sú sprevádzané únavou, vyčerpaním a celkovou skleslosťou organizmu.

Nemusíme viac rozoberať prejavy týchto duchov. Ich maskovanie je neraz tak účinné, že sú takmer neodhaliteľní. Omnoho účinnejšie je naučiť sa im brániť tak, že vás nebudú môcť vyciciavať ani v tom prípade, ak im budete sedieť priamo na kolenách.

Pokiaľ sa to naučíte, veľmi skoro ich odhalíte medzi sebou, čo spôsobí ich rýchly úpadok. To však bude zároveň aj jediná pomoc, ktorú im môžete dať, pretože iba v tomto nedostatku snáď môžu pochopiť, čo im v skutočnosti chýba, a tak môžu nájsť prvý krok k vlastnej záchrane.

Jediná vaša ochrana spočíva v tom, že nebudete otvárať svoju náruč dokorán dovtedy, kým nespoznáte toho druhého. K tomu s ním nemusíte byť desiatky či stovky hodín, ale stačí v sebe prežiť citové volanie takzvaného prvého dojmu. Váš cit však nesmie byť zahrabaný, lebo inak vás nedokáže varovať. Potom však, keď to dokážete, budete chránení dokonale, pretože váš duch sa sám zahalí v prípade takejto nerovnorodosti.

Samozrejme, takéto citové prežitie zanechá hlboké stopy, preto zostane pre vás ako silná ochrana pri prípadných ďalších stretnutiach. Ak ste to však pri prvom stretnutí nedokázali urobiť, musíte sa teraz snažiť desaťnásobne viac, aby ste svojím citom premohli rozumové dojmy, ktoré po mnohých stretnutiach s takýmito duchmi otupili vaše vyciťovanie.

Z knihy Pre ľudí