Spútanie ducha pri umelých cvičeniach

Na spútanie ducha vrámci hypnotických seáns sme už upozornili. Pozrime sa teraz na dianie, ku ktorému dochádza pri rôznych sústreďovacích alebo uvoľňovacích umelých cvičeniach, meditáciách, psychoanalýzach, nehypnotických reinkarnačných terapiách, rôznych metódach výuky napríklad cudzích jazykov v takzvanom alfa režime mozgu či niektorých jogínskych cvičeniach.

Na rozdiel od hypnotického spánku, pri ktorom človek zaspí úplne, môžeme rôzne praktiky zamerané na uvoľnenie prirovnať k procesu hypnotického zaspávania. Pri ňom sa postupne v jemnohmotnosti objavujú rôzne časti obnaženého tela, pravdaže, takisto nechránené ako pri hypnóze.

K podobnému dianiu dochádza aj pri praktikách, ktoré sú zamerané na sústredenie, ako je napríklad odriekanie mantier, strnulé sústreďovanie sa pri pobožnostiach, používanie hrubohmotných pomôcok ako kyvadielka alebo virgule či mechanicky opakované odriekanie modlitieb v kostoloch. Tieto praktiky môžeme prirovnať k procesu hypnotického driemania. K tomu ešte patria aj cirkusové predstavenia, pri ktorých cirkusant „magneticky“ drží ťažké predmety na tele alebo ohýba lyžičky.

Na obnažené časti jemnohmotných tiel sa okamžite vrhajú temní duchovia pobývajúci v blízkosti Zeme a snažia sa ich uchopiť. Podľa stupňa, alebo lepšie povedané, hĺbky príslušnej relaxácie či sústredenia sa im to podarí na dlhší alebo kratší čas. Okamžite sa ich snažia pripútať k sebe silnými lanami alebo aj reťazami. Hoci sa im to nepodarí vždy urobiť dokonale, tieto okovy na telách zostávajú, a tak v prípade ďalšieho cvičenia môžu spokojne pokračovať. Mnohokrát sa im to však podarí hneď na prvý raz.

Predstavte si teraz, že takto spútaný človek vykonáva liečiteľskú prax. Najčastejšie sú to rôzne metódy falošného liečiteľského magnetizmu nazývaného aj ako „kozmická energia“. Pri tomto takzvanom liečení potrebný magnetizmus nedodáva „liečiteľ“ priamo, ale iba sprostredkováva magnetizmus temných duchov, ktorí ho spútali.

Aby toto mohlo fungovať, musí dôjsť k napojeniu medzi temnými duchmi a energetickými centrami, takzvanými čakrami, „liečiteľa“. Toto sa deje pri takzvaných zasväcovacích aktoch, keď „zasväcovateľ“ zásahom do aury ju označí určitým symbolom, teda ju naruší a cez toto narušenie sa následne energeticky pripojí temný duch. Tieto symboly majú zvyčajne zvláštny tvar bleskov či pokrivených čiar, ale nikdy to nie sú rovnoramenné kríže, lebo tie temných duchov odpudzujú.

Úplne najhorším energetickým zásahom je umelé otvorenie takzvanej hadej sily, pretože potom temný duch môže ovládnuť priamo všetky energetické centrá.

Pozrime sa teraz na deje, ktoré sa odohrávajú, keď sa takíto „liečitelia“ snažia liečiť. Pacient sa im vydáva dobrovoľne, preto musia bytostní splniť jeho prianie. „Liečiteľ“ začína energeticky pôsobiť, čo znamená, že pacienta obklopia temní duchovia, ktorí sú spojení s „liečiteľom“, a začnú na pacienta pôsobiť svojou energiou. Bytostní, poslúchajúc prianie liečeného, odhaľujú jeho jemnohmotné telo, ktoré ihneď temní duchovia pripútavajú k sebe podobne ako samotného „liečiteľa“.

Pravdaže, vidiac zdravotné potiaže dotyčnej osoby, zároveň odstránia aj jemnohmotné chorobné útvary, takže pacientovi sa hrubohmotne polepší a „liečiteľ” má zaistených ďalších spokojných pacientov.

Z knihy Pre ľudí