Svätožiara kráľov

V histórii ľudstva bolo veľa kráľov, ktorí podľa ľudských meradiel boli „svätí“. Ich činy sú glorifikované a vynášané do nebies. No málokedy vidieť, čo za tým bolo skutočne skryté.

Určite poznáte mená slávnych kráľov, akými boli napríklad Peter Veľký, Ľudo­vít XIV., Karol IV., Ján Luxemburský či neslávne známy Henrich VIII. O tom, čo skutočne viedlo ich úmysly, s akými úlohami prišli sem na Zem, sa však vôbec nič nevie.

Úloha kráľov, teda tých, ktorí kráľmi mali byť i zo Zákona, vždy bola, je a aj bude viesť svoju krajinu k Bohu. Tomu musia byť podriadené všetky ich pozemské skutky. Žiaľ, príliš málo kráľov bolo takých, ktorí nimi mali byť i zo Zákona. Poznáte ich úplne všetkých, lebo sú to tí, ktorí doviedli svoje krajiny k nebývalému rozmachu.

Napriek všetkému však ani oni neboli „svätí“ a mali mnoho, príliš mnoho chýb. Chýb, o ktorých sa dnes už nič nevie, lebo kroniky hovoria niečo úplne iné. Zo sukničkárov urobili svätuškárov a z tých, ktorí si vždy ctili Božie Zákony, urobili nemravníkov. Jediný kráľ, pri ktorom sa nemýlia, je Henrich VIII. Je vykreslený ako vrah – a bol to vrah.

A tak sukničkár Ľudovít XIV. bol počestný muž verný svojej žene, kým svätý Šte­fan I., uhorský kráľ, vôbec nebol „svätý“, lebo opustil svoju prvú ženu kvôli druhej. Je síce pravda, že tá prvá mu bola neverná, ale cirkev ju zatajila, lebo inak by nemohol byť podľa cirkevných pravidiel „svätý“. A tak ako svätá Hildegarda, ktorá ako mníška mala milenca, tak aj svätý Štefan žil s milenkou, s ktorou mal i deti.

Karol IV., ten cnostný muž, ktorý vybudoval kaplnku Svätého Grálu na hrade Karlštejn ako obraz Hradu Grálu vo Výšinách, veď stade pochádzal, a preto poznal svoj domov … mal milenky! A na rozdiel od svätého Štefana, ktorý so svojou prvou ženou nežil, iba ju mlčky trpel vedľa seba, žil Karol IV. naraz s viacerými ženami a ako prastvorený porušil Desatoro, ktoré kedysi on, ako Mojžiš, dal ľuďom! Áno, ten Mojžiš, ktorý verne plnil aj so Siporou a ktorý v každom živote spoznal, kto je jeho Pán!

Pýtate sa, ako je to možné, že prastvorený porušil Desatoro, a pokrytecky otáčate oči v stĺp nad týmto rúhaním? A už ste zabudli, že Lucifer ako božsky-bytostný padol a Biely Rytier ako praduchovný tiež? Lenže kým Karol IV. spoznal svoju chybu a napravil ju, svätá Hildegarda či svätý Štefan sa jej ani nedopustili, tých ostatných musela pohltiť výlevka rozkladu.

Z knihy Pre ľudí