Partnerská vernosť

Partnerská vernosť stojí pred vami ako niečo posvätné. Niečo, čo cítite, že tu musí byť, lebo bez nej nemôžete ako partneri pôsobiť. To všetko je správne. Ale je to len malá časť pravej partnerskej vernosti.

„Partnerská vernosť.“ Tieto slová vo vás väčšinou vyvolajú obraz nenarúšania pozemského zväzku v hrubej hrubohmotnosti. Chýba tomu však mnohé ďalšie poznanie.

Mnoho párov si je neverných bez toho, aby si uvedomili svoju neveru a naopak, mnohí ľudia, o ktorých si myslíte, že sú neverní, sú obrazom pravej partnerskej vernosti.

Zoberme si príklad. K manželskému páru príde na návštevu nejaká dáma. Rozprávajú sa spolu a zrazu manžel zistí, že si s touto dámou veľmi dobre rozumie. Mnohé otázky, ktoré spolu s manželkou nemohol vyriešiť, sú zrazu vyriešené. Väčšina mužov sa vtedy dopustí nevery. Namiesto toho, aby boli radi, že sa tieto otázky vyriešili, si čo i len na krátky čas pomyslia, že s touto dámou si rozumejú viac než s vlastnou manželkou. Začnú si namýšľať, že práve preto si ju už nemôžu vážiť a mnohokrát to vedie i k hrubohmotnému rozvodu. Po určitom čase však vo väčšine prípadov zistia, že s tou dámou si predsa až tak dobre nerozumejú a že s pôvodnou manželkou si rozumeli lepšie. Niekedy sa pokúsia vrátiť späť, no neuvedomujú si, že ich bývalá manželka je tá, ktorá ako jediná v tomto prípade by mohla povedať, že si bývalého muža nemôže vážiť.

Takýto príklad platí i v opačných prípadoch, teda keď sa objaví nejaký muž, s ktorým si bude dobre rozumieť manželka.

Aby bolo možné vysvetliť toto konanie, musíme sa bližšie pozrieť na duchovné dianie, ktoré je za tým skryté. Tak ako je i v duchovnom Zákon, že aktívne sa spája s pasívnym, aby tak vznikol celok, tak i v hmotnosti sa priťahuje napríklad kladný pól so záporným. Je to nutné dopĺňanie celku tak, aby potom celok ako taký mohol pôsobiť.

V partnerskom vzťahu sa to prejavuje tak, že muž a žena sa navzájom dopĺňajú. To, samozrejme, neznamená, že napríklad jeden má byť pekný a druhý škaredý, jeden má byť dobrý a druhý zlý, bohatý a chudobný či iné nesprávne protiklady. Správne dopĺňanie je také, aby partnerský pár dokázal pôsobiť vo všetkých smeroch ako jeden. Jeden plánuje, druhý uskutočňuje; jeden rozvíja podrobnosti, druhý má zhrňujúci pohľad; jeden pôsobí ako očistný dážď, druhý ako očistný vietor; jeden je parný rušeň, druhý tender na uhlie atď., a to bez ohľadu na to, ktorý z týchto doplňujúcich sa protikladov je muž a ktorý žena.

Keď sa v zmysle uvedeného vrátime naspäť k návšteve dámy či pána u manželského páru, pochopíme, prečo si mohli tak zdanlivo rozumieť. Jednoducho preto, lebo sa stretnú napríklad tender s tendrom alebo vietor s vetrom. Je samozrejmé, že sa tak vyriešia trochu ľahšie niektoré otázky a je to dokonca i správne. To však neznamená, že má vzniknúť nevera. Veď takéto otázky sa dajú riešiť i mnohými inými spôsobmi. Je to nepochopenie základného Zákona stvorenia, že vlastne len celok, teda druh ako taký môže pôsobiť naplno.

Tento Zákon dopĺňania je len jedným z vedľajších prejavov Zákona príťažlivosti rovnorodého. Medzi partnermi musí vždy platiť vzácna rovnorodosť vo všetkých dôležitých otázkach, lebo inak sa nikdy nedokážu pochopiť. Aby muži mohli chápať ženy alebo ženy mohli chápať mužov, musia vzájomne dávať to, čo tomu druhému chýba. Pokiaľ to tak v nejakom partnerskom zväzku nie je, nikdy sa nedokážu nielen pochopiť, ale aj oni sami nemôžu pôsobiť tak, ako by mali. A potom z toho vznikajú až rôzne extrémne skupiny či hnutia, ako napríklad feminizmus či jeho protiklad, futbal.

Teraz sa však vráťme k začiatku tejto prednášky. Bolo povedané, že mnoho neverných partnerských zväzkov sa javí ako verných a naopak. Na základe predchádzajúceho bude ľahko pochopiteľné, že partnerské zväzky, kde nie je súlad v dopĺňaní, musia byť zákonite nesprávne a skôr či neskôr vedú k duchovnej a následne i k hrubohmotnej nevere. Samozrejme, príklady, ktoré sme uviedli, hovorili i o vzniku nevery v zdanlivo správnych zväzkoch. Preto iba zdanlivo, lebo ak jednému z partnerov prišla na um nevera, potom v tomto zväzku chýbalo to základné, rovnorodosť.

Nie je nesprávne, práve naopak, ak má ženatý muž alebo vydatá žena slobodného priateľa opačného pohlavia, ktorý dokonca môže byť aj rodinný priateľ. Dokonca sú výborné manželské štvoruholníky, kde napríklad v jednom páre je muž rušeň a žena tender a v druhom presne naopak. Vtedy takáto štvorica dokáže prekvapivo jednoducho riešiť i tie najzložitejšie otázky pozemského bytia, pretože spolu vytvárajú štyri vrcholy rovnoramenného kríža vo vzájomnom dopĺňaní sa. To čo potrebuje riešiť tender ako aktívne, to vyrieši tender-muž, čo potrebuje vyriešiť tender ako pasívne, vyrieši tender-žena. U rušňov to platí úplne rovnako. A preto až táto štvorica ako taká predstavuje druh ducha.

Z knihy Pre ľudí