Hrubohmotný prejav pohlavného pudu

Čítali ste, že pohlavná zdržanlivosť nie je duchovne prospešná. Vzniká však otázka, ako majú tento problém riešiť ľudia osamotení, napríklad slobodní, rozvedení, vdovci či partneri od seba na dlhší čas odlúčení.

V zdravom tele sa prirodzene prejavuje pohlavný pud, ktorý si následne vyžaduje i hrubohmotný prejav. Sami ste možno viackrát zistili, že ste mali napríklad sny, v ktorých ste mali pohlavný styk vedúci až k vyvrcholeniu. Toto však nezažívajú len ľudia, ktorí už i hrubohmotne s niekým žijú, ale aj ľudia, ktorí ešte nepoznali druhého partnera. O aké dianie vlastne ide?

Je to tlak pohlavného pudu, ktorý sa musí hrubohmotne prejaviť. Sny sa v tomto prípade odohrávajú v strednej hrubohmotnosti, a tak dochádza k hrubohmotnému dianiu. Nič viac, takéto sny dokážu uspokojiť vo väčšine prípadov len dočasne odlúčených partnerov. U ostatných si však pohlavný pud vyžaduje i prežitie v hrubej hrubohmotnosti. V takom prípade je jedným z vhodných riešení masturbácia.

Samozrejme, takisto ako v prípade spoločného života manželov má byť len z času na čas, keď je to naozaj nevyhnutná daň prírode. O tom, že masturbácia nie je neprirodzená, svedčí i to, že viaceré zvieratá, ako opice, psy, mačky atď., ju bežne vykonávajú.

Masturbácia však nie je jedinou vhodnou formou. Môže sa stať, že i v partnerskom vzťahu nie je napríklad z dôvodu choroby či iných príčin možný pohlavný styk. Vtedy je ako vhodná alternatíva vzájomné hladenie, napríklad po chrbte, hrudníku či bruchu. Týmto dochádza k silnej aktivizácii pohlavnej sily, ktorá dokáže nielen upokojiť pohlavný pud, ale dokonca nahradiť i samotný pohlavný styk až do takej miery, že bude medzi týmito partnermi viac než výnimočný.

Ako tretia a posledná vhodná forma uspokojenia pohlavného pudu je mimomanželský vzťah dvoch slobodných partnerov. Nutným predpokladom je vzájomná duchovná láska, ktorej prejavom je vzájomná vernosť. Takíto partneri nežijú spolu a stretávajú sa viac než výnimočne. Ako príklad takéhoto partnerského vzťahu bola Mária s Kreolom. Kreolus zostal Márii verný a nikdy sa neoženil ani nepoznal inú ženu. Mária takisto zachovala vernosť, lebo Jozefa si duchovne zobrala až vtedy, keď Kreola vo svojom vnútri opustila.

Veľmi sa mýlia tí ľudia, ktorí si myslia, že vernosť či pohlavný život patria len do manželského zväzku. Pravé manželstvá sa uzatvárajú v nebi a nehľadia na nejaké pozemské ustanovizne.

Pravá vernosť je prejavom Čistoty, ktorá nedovoľuje, aby duch mal naraz viac partnerov. Ale tak ako všade inde, aj tu tomu treba rozumieť v duchovnom význame. Váš pravý partner môže byť momentálne na druhom brehu alebo na druhej strane zemegule a jednoducho sa s ním nestretnete. To však neznamená, že vtedy nemôžte mať iného hrubohmotného partnera.

Ale môžete sa stretnúť i s iným prípadom. Stretnete sa s jedným vám duchovne vhodným partnerom a budete spolu pohlavne žiť. Po určitom čase však stretnete niekoho iného, vám duchovne vhodnejšieho partnera. Vo vašej duši vznikne zmätok, pretože pocítite silnú náklonnosť a zároveň pocítite, že toho prvého máte stále radi. Avšak telesne môžete žiť iba s jedným; to však neznamená, že to nutne musí byť ten prvý. Opustíte ho, no nie preto, že by ste si ho nemohli vážiť, ale preto, že pochopíte, že ste stretli niekoho, s kým budete vzájomne šťastnejší. V takom prípade tento rozchod nie je až taký bolestný a zostávate aspoň priatelia.

Z knihy Pre ľudí