Čo je pohlavná zdržanlivosť?

Viete, že pohlavná zdržanlivosť nie je duchovne prospešná. Na druhej strane zároveň viete, že ani prílišná pohlavná aktivita nie je duchovne prospešná. Vzniká otázka, aká má byť primeraná pohlavná aktivita či zdržanlivosť.

Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Je to tak preto, že práve v tejto oblasti mnohé závisí nielen od duchovných, ale aj hmotných predpokladov. Samozrejme, budeme teraz predpokladať, že vzťah medzi partnermi je duchovne čistý, teda že ich manželstvo je skutočne uzavreté v nebi.

Medzi týmito partnermi raz za čas vznikne i potreba pohlavného spojenia. Aký je však časový úsek to „raz za čas“? Hodina, týždeň, mesiac alebo rok? Prísne vzaté, ani jeden z nich a zároveň všetky naraz.

U mladých ľudí sú to naozaj hodiny a dni, u starých i roky. Každý musí sám cítiť, aká je práve jeho zdravá potreba v tom-ktorom životnom období. Nesmiete však byť prekvapení, že i táto potreba sa mení, a to nielen smerom k menej častej, ale napríklad v období prechodu i k častejšej potrebe ako predtým. Práve toto obdobie býva kritické, pretože si myslíte, že už na to máte vek, aby ste sa vedeli zdržať, a potom násilím potláčate prirodzené potreby, čím u vás vzniká nesprávna pohlavná zdržanlivosť so všetkými známymi telesnými i duchovnými dôsledkami.

Niektorí z vás sú možno prekvapení, pretože si myslia, že takéto aktivity k takému veku už naozaj nepotrebujú, veď aj ich telesné sily tomu zodpovedajú. Nevedia však, čo všetko je alebo nie je pohlavná zdržanlivosť a pohlavná aktivita. Stále si totiž myslia, že k tomu patrí iba pohlavný styk.

To však nie je pravda. V prednáške „Bozk priateľstva“ je jasne povedané, že i dotyk napríklad okolo pliec či obyčajné podanie ruky medzi opačnými pohlaviami nie je vždy správne. Je to tak preto, že i vtedy dochádza k čiastočnému spojeniu, pri ktorom dochádza k výmene pohlavnej sily.

To je však zároveň kľúč k pohlavnej aktivite vo vyššom veku. Samozrejme, nielen v ňom. Veď i mladí ľudia sa radi pohladia či si vymenia bozk. Takýmto spôsobom sa pohlavná sila šíri i medzi starými ľuďmi a ich duch sa obohacuje. Samozrejme, i tu platí, že takéto spojenie má byť raz za čas.

Z knihy Pre ľudí