Prirodzenosť a neprirodzenosť

Chodíte po Zemi, rozprávate sa medzi sebou, a pritom ani neviete, čo sú prirodzené a čo neprirodzené témy rozhovorov. Mnohé veci, ktoré sú prirodzenou súčasťou vášho života a o ktorých aj tak každý vie, pokladáte za niečo, čo má byť tabu, a naopak, prísne súkromné témy vyťahujete na verejnosť. I v tomto smere sa stále prejavuje dominantné postavenie mužov.

Na Zemi ste dve pohlavia, muž a žena so svojimi duchovnými, ale i hrubohmotnými dôsledkami. O mužských problémoch sa bežne hovorí, napríklad váš syn už mutuje, začínajú mu rásť fúzy, už sa holí atď., zatiaľčo o ženských problémoch sa mlčí. Nie je to však cudnosť, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale to, že žena je považovaná za nečistú. Preto i také prirodzené dianie, ako je napríklad mesačné krvácanie, je považované za nečisté. Je to hlúpy názor, veď ako môže byť niečo nečisté, čo je prirodzeným dôsledkom hrubohmotného života?

Samozrejme, takéto témy nepatria do kaviarní či parkov, ale nemajú byť tabu v rodinách, a to ani medzi ženami, ani medzi mužmi. V určitom veku je potrebné o problémoch obidvoch pohlaví oboznámiť rovnako chlapcov i dievčatá, lebo inak nikdy nemôžu pochopiť toho druhého.

Pokiaľ takéto rozhovory nie je možné z ľubovoľného dôvodu viesť v rodinách, môžu sa urobiť aj v úzkom priateľskom kruhu. Neklamným znamením toho, že žena je práve v týchto oblastiach považovaná za menejcennú, je viditeľná snaha zakryť túto skutočnosť, že žena má krvácanie.

K tomu sa vymýšľajú rôzne moderné formy „neviditeľných“ ženských hygienických potrieb. I odevná móda tomu silne napomáha rôznymi nohavicami či inými tesne obopínajúcimi odevmi. Toto módne bláznovstvo diktuje, že žena musí byť vždy stopercentne rovná mužovi, a preto treba prirodzené prejavy jej tela zakryť. Takýmto postupom sa z prirodzeného diania stalo tabu, keď sa žena i pred inými ženami hanbí za svoje problémy.

Teraz si myslíte, že by o tom mali ženy verejne hovoriť. To je tiež veľký omyl. Lebo tým, že sa niečo snaží zatlačiť, sa to stáva ešte viac viditeľným. Jednoducho je potrebné o prirodzených veciach rozprávať prirodzene ako o niečom, čo je tu, a nielenže sa to nedá, ale ani to nie je potrebné meniť. Musíte sa len prispôsobiť Božím Zákonom v hmotnosti. Potom každý muž či žena, dieťa či dospelý bude normálnym spôsobom vnímať svoje i cudzie problémy bez toho, aby to pokladal za niečo neprirodzené, tajomné či dokonca tabu.

Keď v súčasnosti musí žena na nejakú otázku odpovedať, že nemôže, lebo má „svoje dni“, takmer každý to považuje za niečo, čo tú ženu znevažuje a znižuje namiesto toho, aby sa to považovalo za niečo prirodzené, čo prípadne odloží riešenie o týždeň. Pretože sa však v súčasnosti každý ponáhľa do hrobu, len o tom nevie, lebo taká je doba, ktorú tvorí on sám, musí žena svoju indispozíciu zakryť vizuálne neviditeľnými pomôckami, zjesť neprimerané množstvo liekov na potlačenie prirodzených bolestí a tváriť sa, že je ako muž, ktorý je predsa vždy fit!

Teraz sa vráťme k druhej otázke, a síce neprirodzeným témam rozhovorov. Na to, aby ste pochopili, aké sú to, vám stačí zájsť do akejkoľvek kaviarne a pozorne počúvať. Nepatria tam len témy ako ohováranie či klebetenie, ale mnohokrát sú to vysoko intímne otázky, ako napríklad vlastné choroby alebo otázky intímneho života!

Je nielen netaktné hovoriť o hemoroidoch na verejnosti, ale je to i neprirodzené, pretože choroba má osloviť tých, ktorých sa bezprostredne týka. Takýmto spôsobom sa však neprirodzene ventiluje a chorý sa jej rozpitvávaním snaží zbaviť zodpovednosti za pochopenie príčin. Samozrejme, i choroba ako taká má byť témou rozhovoru. Patrí však do úzkeho kruhu rodiny, lekára, prípadne blízkych priateľov.

Už i to je vlastne nesprávne, že chorý musí dlhé hodiny čakať v čakárni u lekára. Vhodné sú len dve formy – buď lekár príde k chorému domov, alebo chorý k lekárovi tak, aby nemuseli vzájomne na seba čakať. Vhodné sú i liečebné penzióny s individuálnym prístupom k pacientovi. Ale to sme už odbočili.

Keď sa vrátime k pôvodnej otázke, zistíme, že okrem chorôb jestvujú desiatky ďalších tém, ktoré ľudia nesprávne zverejňujú. Vzniká otázka, prečo to tak je.

Je to jednoduché. Tak ako pri potláčaní prirodzených tém je hlavnou snahou pomužštenie žien, ktoré akoby posunulo kyvadlo do jednej strany, čím sa z príbytkov vytratila dôvera, hľadá sa jej náhrada na verejných priestranstvách, ktorá to isté kyvadlo tlačí späť.

Vzniká tak dojem, že je všetko v poriadku, lebo takto si každý môže vyriešiť svoje vnútorné otázky. Je to však len zdanie, pretože v skutočnosti odhaľuje svoje vnútro navonok. Najextrémnejším prejavom tohto diania sú rôzne bulvárne noviny, ktoré sa neštítia odhaľovať intímne tajomstvá ľudí. Mnohí síce noviny navonok odsudzujú, no na druhej strane ich nielenže čítajú, ale svojím životom dávajú nejeden podnet pre ďalšie a ďalšie podobné články.

Z knihy Pre ľudí