Vrabečci cvrlikají

Vrabečci cvrlikají

Vrabečci cvrlikají: „Cvrlik — cvrlik“,
Po svém odpočítávají doby.
V jejich písni — jarní radosti křik,
Chválu Tvůrci pějí všechny ptačí rody.

Pomysleme jen — šedé chomáčky tu,
Stvořiltele zpěváčci poslušní,
V harmonii povýší notu, sic zařadí tečku,
A do všech koutů píseň radostná zní…

A duch raduje se tou světlou písní,
Žaluje nad ztracenými dary –
Nad výškou nebes, nad oblaky dalekými…
Nad ctnostmi v zahradách božských.

Rozvroucni se, duchu můj, a radostně zapěj!
Bezelstně, tak jako tito ptáci.
Setřes ospalý klid, jenž rozkládá tě,
A chystej se na Cestu, na pokyn Svaté Ruky.

Preklad, ilustrácia: Lenka Szopová