Jarovít

Má původ na desátém stupni božsky-bytostné říše. Působí na praduchovní, kteří jsou v hmotnosti. Dále působí na pomáhající bytosti, jejichž původ je také v praduchovní říši a které také působí v hmotnosti. Jeho hrubohmotný obraz je Měsíc, neboť ten odráží sluneční světlo do tmy, stejně jako božsky-bytostná říše odráží malou část bezbytostného Světla do stvoření.

– – –
Ukážka z encyklopedického spisu „Poznanie starých Slovanov – Poznání starých Slovanů“ (spoločné vydanie v slovenskom a českom jazyku), ktorý pojednáva (nielen) o bytostných. Spis obsahuje dvakrát 118 hesiel v slovenčine a češtine na celkove 80 stranách.

Knihu (ISBN 978-80-970887-4-3) si môžete objednať v našom obchode.