Počúvanie

Počúvajte, ľudia, tých, ktorí vám majú čo povedať. Neobracajte sa na pozemských ľudí, tí padli! Jediní, ktorí nikdy nepadli, sú bytostní. Nad ich hlavami ako koruna žiari Slovo, ktoré poznajú lepšie ako vy a čisto ho prijímajú po svojej línii z prabytostnej časti stvorenia*.

Aby sme vám ju viac priblížili, predstavte si bytostnú ríšu vždy o pol stupienka vyššie ako ríšu duchovnú. Nemýľte sa tým, že posledný okruh samo osebe pohyblivej časti stvorenia je bytostné, lebo ono je o pol stupienka nad hmotným.

Tento Zákon platí všade v celom stvorení. Doteraz ste si o tom nemohli urobiť správnu predstavu iba preto, že ste sa kládli nad toto bytostné. Ale už samotný názov božsky-bytostnej časti stvorenia, ktorá je nad praduchovným, vám mal toto napovedať.

Vráťme sa však k otázke počúvania. Keď budete počúvať kohokoľvek z duchov, nemáte istotu, či nepadli. Keď však budete počúvať bytostných, túto istotu máte. Preto otvorte svoj bytostný sluch dokorán a počúvajte.

Teraz vidíme vo vás otázku: „Ako máme zistiť, či naozaj počujeme bytostných?“ Je to veľmi jednoduché. Skúste im položiť otázku: „Čo je Svätý Grál?“ Podľa odpovede to dokážete ľahko spoznať. Je to tak preto, že bytostní sú tými, ktorí Silu, ktorá sa vyžaruje skrz Svätý Grál, ako Jej poslovia roznášajú do celého stvorenia.
____________________
* Prednáška: „Prabytostná ríša“

Z knihy Pre ľudí