Snímanie pások

Pásky, ktoré sú človeku dávané, sú potrebné pre jeho vývoj. Nie každému sú však aj snímané. Mohli by byť, keby žil tak, ako si to vyžaduje Zákon, a keby nehľadal to, čo hľadať nemá. Páska, ktorá zakrýva minulé životy, je len jedna z mnohých a vôbec nie je tá podstatná. Môže byť sňatá tým, ktorí to potrebujú pre splnenie svojej úlohy. Sú to obyčajne takí duchovia, ktorí nepátrajú po tom, kým boli, ale akí boli.

Vráťme sa však ku snímaniu tých ostatných pások. Páska z jemnohmotnosti môže byť sňatá ako prvá, a to vtedy, keď človek v pozemskom tele dosiahne dospelosť.

Myslieť si, že tento zrak používajú jasnovidci, ktorí dosiahli jasnovidnosť umelými cvičeniami, je veľký omyl. V najlepšom prípade si takto dokážu otvoriť iba zrak z hrubej časti jemnej hrubohmotnosti, čo predstavuje druhý záhrobný stupeň. Je to zrak, na ktorom však nikdy nemali žiadnu pásku, lebo pásku môžu sňať bytostní iba na pokyn, ktorý prichádza zhora, nikdy nie na želanie ľudí.

Tým, ktorí smú používať jemnohmotný sluch alebo zrak, je však páska sňatá a je na nich, aby sa prežívaním „Bolo raz…!“ naučili tento zrak používať. Potom im môže byť sňatá páska bytostná a následne i duchovná.

Sňatie pásky teda neznamená, že by duchovia automaticky počuli alebo videli. K tomu musia byť splnené ešte dve podmienky – chcieť a môcť. Môcť znamená byť schopný vidieť a počuť, čo sa musíte naučiť sami. Tým však nemáme na mysli umelé cvičenie, ale bohaté duchovné prežívanie, čím sa duch rozhorí na taký plameň, že spáli prekážky, ktoré sú v ceste medzi odkrytým zrakom a denným vedomím. To je tajomstvo silného citového prežitia slov: „Bolo raz…!“

Ako posledná môže byť sňatá páska duchovná. Táto môže byť sňatá iba tým duchom, ktorí vedome vedia používať svoj odkrytý bytostný zrak i sluch a žijú podľa Zákona. Sňatím tejto pásky sa im totiž otvára cesta do vlastnej minulosti i minulosti iných. Môžu priamo počuť a vidieť, čo sa deje od ich pôvodu až po túto Zem. Tak sa pred nimi otvára čaro celého stvorenia a skryté súvislosti. Je to len vina ľudí, že tento zrak stratili, pretože nežijú podľa Zákona.

Z knihy Pre ľudí