Búranie starého

„Všetko musí byť nové!“ Stále a dookola je k vám toto volané preto, lebo ste doposiaľ z toho vôbec nič nepochopili. Čítate o tom a myslíte si, že ste už noví tým, že ste prijali Posolstvo Grálu, že máte svoje pobožnosti, že ste spečatení či dokonca povolaní.

Aby ste konečne pochopili, že všetko toto sú mylné názory, musí vám byť konkrétne ukázané, čo je to staré, lebo inak to nikdy nepochopíte. Musíme prechádzať váš každodenný život hodinu po hodine a na všedných udalostiach všedného života ukazovať to nesprávne, čo ste už dávno mali sami zmeniť.

Zdá sa, že je to práca bez konca, tak veľa starého na vás ešte ľpie. Ale niet inej možnosti, lebo len po odprataní ruín toho starého sa môže vybudovať to nové.

Ako prvé musíte zmeniť všetko, čo sa týka narodenia dieťaťa. Ani nie za päťdesiat rokov ste sa stali takými otrokmi rozumu, že nevidíte, že celé stvorenie po milióny rokov beží i bez pomoci lekárskej vedy, a napriek tomu, alebo lepšie povedané, práve preto prekvitá. Nechceme tým odrádzať od lekárskej starostlivosti, ale v prvom rade ona musí byť nová! Tá súčasná je celá nesprávna!

Po narodení dieťaťa musíte zmeniť celý systém starostlivosti o maličké dieťa. Opäť tu zasahuje nesprávne medicína takzvanými povinnými očkovaniami, ktoré sa v mnohom rozchádzajú s Božou Vôľou.

Na to však musíte zmeniť zákony, lebo tie vám ukladajú túto povinnosť.

Aby ste zmenili zákony, musíte zmeniť vládu. To sa však nedá nikdy dosiahnuť vtedy, keď si túto vládu vyberajú ľudia. Preto nikdy nebude v súlade s Božou Vôľou, lebo ľudia volia toho, kto vyhovuje im, a nie toho, kto by im mal skutočne vládnuť.

Vráťme sa opäť k deťom. Ďalšie, čo musíte zmeniť, je ich rodinná výchova. Stále sú vychovávané tak, že sa z nich nestávajú priatelia v dospelosti, ale stále sa cítia ako deti. Vediete ich k závislosti na rodinnom majetku, čím sa vytvárajú nesprávne rodinné putá.

Najhoršie sa však previňujete na školskej výchove. Táto sa musí zmeniť od základu, lebo je úplne pokrivená. Musí sa zmeniť, čo sa vyučuje, kedy sa vyučuje, koľko sa vyučuje, ako sa vyučuje, prečo sa vyučuje, načo sa vyučuje atď. Mnohé predmety musíte úplne vynechať, mnohé musíte doplniť a tie, ktoré zostanú, všetky musíte zmeniť.

Ďalej musíte zmeniť výber povolania pre mladého človeka. Nemá robiť to, čo sa vám páči alebo čo je módne, ale to, k čomu má skutočné dary a predpoklady. Iba tak dokáže svoju prácu preduchovniť.

Ďalej musíte zmeniť sobáše, hľadanie partnera, bývanie, pohreby, odmeňovanie za prácu⁠⁠ … teda úplne všetko!

V prvom rade však musíte zmeniť svoj vzťah k iným ľuďom, teda musíte zabudnúť na svoje sebectvo. To sa dnes prejavuje úplne všade, mnohokrát v zdanlivých maličkostiach.

Stačí, keď náhodou organizujete niečo, kde sa zúčastňuje viac ľudí. Len sa rozpomeňte, či všetko plánujete tak, aby to vyhovovalo nie vám, ale tomu, kto má najhorší prístup, teda najhoršie dopravné spojenie, najväčšie zdravotné ťažkosti či najviac malých detí.

Po tomto krátkom úvode si teraz sadnite v pokoji za stôl a napíšte si na papier, čo všetko robíte, od obyčajného umývania zubov až po, povedzme, organizovanie olympijských hier. Vedľa každej činnosti si napíšte, či ju podľa vášho názoru robíte po novom alebo po starom.

To, čo označíte, že robíte po starom, zmeňte. To, čo označíte, že robíte po novom, zmeňte tiež, pretože ešte ani tie zuby si neumývate správne. Samozrejme, nemáme na mysli techniku umývania, ale to, že používate chémiu, ktorá je proti Božej Vôli.

To je to, čo k vám bolo volané v slovách: „Všetko musí byť nové!“ Nemáte sa snáď vrátiť do jaskýň a ani chémiu nebudete môcť hneď prestať používať, lebo nemáte inú možnosť. Hľadajte však tú správnu možnosť a potom, pokiaľ to bude možné, to zmeňte.

Najprv sa vám to podarí v jednej maličkosti, potom v druhej, piatej, desiatej … až zmeníte toľko, že sa sami budete čudovať, ako ste podľa toho starého vôbec mohli žiť. Tým vytvoríte potrebný tlak na svoje okolie, ktoré pokiaľ bude chcieť s vami žiť, bude sa musieť prispôsobiť, teda aj ono sa bude musieť naučiť žiť po novom.

To vyvolá lavínu, ktorá strhne úplne všetko staré, čím sa dovŕši hrubohmotná očista.

Z knihy Pre ľudí