Zdanlivé duchovné rozhovory

Myslíte si, že viete, čo sú duchovné rozhovory. Že sú to jednoducho rozhovory o Bohu, o Slove či o Pravde.

Áno i nie. Áno v tom, že duchovné rozhovory sa naozaj týkajú večných vecí, Boha, Slova a Pravdy. Nie v tom, ako ich vediete!

Duchovný rozhovor je vtedy duchovným rozhovorom, keď je váš cit v súlade s vaším myslením, slovami a skutkami. To je nutná podmienka. Ale ešte ani tá nepostačuje na to, aby sa rozhovory o večných veciach mohli považovať za duchovné rozhovory.

Druhou podmienkou je, že počas duchovných rozhovorov nebudete odbiehať k bežným veciam, ktoré vtedy nie sú práve nevyhnutné. To, samozrejme, neznamená, že nenavaríte, ale nebudete vareniu venovať viac času, ako je nevyhnutne nutné na prípravu bežného pokrmu.

Treťou, tou najnutnejšou podmienkou toho, aby rozhovory o duchovných veciach boli duchovnými rozhovormi, je to, že musí prísť Sila požehnania.

Všetky ostatné rozhovory o večných veciach sú iba zdanlivé duchovné rozhovory.

Z knihy Pre ľudí