Návšteva

„Hosť do domu, Boh do domu!“ Takto a podobne znie toto porekadlo vo všetkých rečiach sveta. Čo však znamená?

Keď sa pozriete na prvé prikázanie Božie, znie to takmer ako rúhanie, ale rúhanie to nie je. Toto poznanie bolo dané už v Atlantíde. Čo teda znamená?

Keď príde návšteva, nemá sa s ňou rozprávať o bežných veciach, ale iba o veciach, ktoré sa týkajú večnosti. S úľubou sa na takéto návštevy pozerá z Výšin a smeruje tam Sila požehnania. Táto Sila je adresná a zasiahne iba tie miesta, kde sa čas návštevy naozaj použije na získanie pravého pokladu. Týmto dianím skutočne je medzi vami prítomný Boh vo forme požehnávajúcej Sily.

Nemýľte sa však, že táto Sila je len tak rozdávaná. Ako vo všetkom, i tu musí byť splnený Zákon zvratného pôsobenia, teda spätného dávania. Pokiaľ Silu prijmete, ste povinní ju následne použiť a znásobiť v každodennom pôsobení.

Keď počas návštevy zmeníte tému rozhovoru, stane sa zmena. Sila požehnania prestane prúdiť a tá, ktorá už bola vyliata, pri vás zostane. Keďže ju však nepoužívate k tomu, na čo je určená, teda k získaniu nebeského pokladu, dostane sa táto Sila do rozporu s vaším konaním a zatlačí vás veľmi hlboko. Omnoho hlbšie, ako keby ste od začiatku návštevy nerozprávali nič duchovné. Je to preto, že vtedy by Sila požehnania neprúdila.

V tomto dianí je zároveň skryté poznanie, prečo je nutné pri pobožnosti a po nej zachovať mlčanie. Nie je tým mienené mlčanie hrubohmotné, lebo vaše myšlienky a city nemlčia nikdy, ale mlčanie o hmotných veciach, ktoré nie sú potrebné práve vtedy riešiť.

Preto je vhodné, keď sa po pobožnosti a takisto pred pobožnosťou vedú duchovné rozhovory. To, samozrejme, neznamená, že sa nenajete alebo nebudete sledovať čas, kedy máte odísť. Takisto sa musíte postarať o vám zverené deti a tiež o zvieratá, ktoré chováte. To je pôst v pravom význame. Robíte zdanlivo bežné veci, ale iba tie, ktoré sú neodkladné alebo nevyhnutné. Duchovné rozhovory sa dajú viesť popri tejto práci.

Takto sa deň pobožnosti zmení na pravý sviatok. Pokiaľ budete takto konať každý deň, váš život sa zmení na pravú modlitbu a nikdy nekončiacu pobožnosť.