Nastal čas nám všem zmlknout

Nastal čas nám všem zmlknout
A nerušit druhé ani myšlenkou ani slovem.
Pečeť na ústa všem lidem…
Světlo rozdrtí tmu rychle a tvrdě.
Od slovního odpadu očistíme Zemi
A v úplném tichu procitne svěží duch.
Ach, lidé, vás volám ke Světlu pobízeje,
V mlčení napínejte zrak i sluch.
Co „tvoříme“?! Jen mrzké ohavnosti.
Válka a krev, vzájemné výčitky…
Všechno to je peklu podobné,
Připomeňme si duchovní zdroje!

Preklad: Lenka Szopová