Vztáhl Hospodin Ruku nad Světem

Vztáhl Hospodin Ruku nad Světem
A změnila se Tvář Země.
Podobny stařeckým Vráskám
Prolákliny namísto Hor ležely.

Poslušny neobvyklé Síle
Proměnily Kontinenty Vzhled.
A Řeky Koryta změnily
V jiné Kraje se rozběhly.

Jedny Státy zanikly –
Jako by jich nebylo.
Jiné Říše rozkvetly
V Zemích dosud pustých.

Preklad: Lenka Szopová