Lesní strážce

Jsem jedním ze strážců tohoto lesa. Většinou nás tady bývá pět, šest, ale někdy, když je potřeba zesílená ochrana, klidně i dvacet. Naší úlohou je především ochránit tento les před tím, co mu může škodit, což znamená před vámi, lidmi.

Vaše hutné myšlenkové útvary se sem valí ze všech stran a my se je snažíme zastavit. Někdy bojujeme přímo proti nim – silou našeho chtění. Jindy zase pomáháme dalším bytostným stavět okolo lesa ochrannou stěnu. Staví ji drobní bytostní tam, kde už je vyzařování lesa dostatečně silné k tomu, aby se tam stěna udržela.

Ale samozřejmě nám toho spousta proklouzne, a především nemůžeme vám, lidem v hrubohmotných tělech, zabránit v tom, abyste sem vstoupili. Spousta z vás tak s sebou přinese nejen nepěkné vyzařování, ale také škaredé útvary, které pak ulpívají na stromech, keřích, trávě… dostanou se i do vody a tak dále.

My pak chodíme po lese a snažíme se jej očistit. Když spatřím nějaký takový útvar, zastavím se u něj a poprosím o jeho rozložení. Na proudu síly pak přijde spousta drobných bytostných, kteří útvar skutečně rozloží. Ne že by jeho jednotlivé částečky úplně zmizely, ale bytostní rozpojí vazby, které je drží pohromadě. Tím se zruší záření útvaru a útvar se stává neškodným. O zbytek se pak postará déšť, vítr…

Vidíte, kolik práce nám přiděláváte? Pak už nezbývá čas na opravdovou výstavbu, jejíž podpora byla koneckonců naší původní úlohou. Pravou úlohou strážce přece není dohlížet na pořádek nebo bojovat s temnými útvary – strážce má podporovat pohyb a přispívat tak ke chtěnému vývoji. Velmi se těšíme, až se budeme opět moci vřadit do této úlohy!