Vzkaz Paní Země

Lidé, co jste to provedli se Zemí, která je vašim domovem zde v hrubohmotnosti? Která vám vždy byla pravou matkou – postarala se o vás, dala vám jíst a zároveň vás nehýčkala, ale udržovala v pohybu, abyste mohli zrát?

I když jste se od Světla odklonili již dávno a už tehdy jste začali Zemi opřádat temnými myšlenkovými vlákny, ještě nikdy jste se nepostavili proti přírodě v takové míře jako dnes. V minulosti jste měli i přes všechno temno ve vašich duších k přírodě jakžtakž úctu, protože jste věděli, že ji potřebujete. Až když váš rozum začal prudce stoupat k vrcholu svých možností, ovládla vás myšlenka, že si můžete přírodu podmanit, spoutat a využít dle libosti. Nakonec jste dospěli do stavu, kdy ji chcete přetvořit a… kdyby to bylo možné, i úplně zrušit. Všechno kolem sebe chcete mít sterilní, tedy bez života, a i svá těla byste nejraději vybavili implantáty a náhražkami všeho druhu – ať už vám mají přinést domnělou krásu, zabránit stárnutí, zdokonalit fyzické možnosti nebo jakkoliv jinak odporovat přirozeným zákonům. Nejraději byste svá těla proměnili ve stroje, aniž byste tušili, že vyzařování takového „těla“ už by neumožnilo spojení s duchem, který v něm sídlí.

Tak daleko vás však Vůle Pána naštěstí nenechá zajít. Ale rozhlédněte se kolem sebe a podívejte se, jak jste vyrabovali a zdevastovali celou Zemi. Statisíce let bude trvat náprava jen toho nejhoršího. A některé škody už nejsou napravitelné do konce existence této hrubohmotné planety! Nedovedete si představit tu milost, díky které smíte dál žít – pro ten maličký zástup lidí, kteří nakonec pochopí a zachrání se.

To, co musíte udělat, neboť příroda vás k tomu donutí, je znovu získat úctu k přírodě a vděk, že zde smíte pobývat. To ale vůbec nebude tak snadné, jak by si to mnozí z vás představovali. Ani pro ty, kteří vědí o nás, bytostných. Ani pro ně! Vědět o nás na základě knížek, ba ani na základě otevřeného zraku či sluchu nestačí. Pokoru si budete muset všichni vypálit až do nitra svých duší! Čeká vás kruté poznání toho, že váš rozum vlastně nerozumí ničemu a bezradně bude stát před tím, co přijde. Až potom se začnete ptát citem, protože to bude duch, který z vás konečně promluví. A až potom se teprve začnete učit to, co jste doposud vůbec nepochopili – že Bůh je mocnější než jakýkoliv tvor!