Reakcia čitateľa Posolstva Grálu

Kríž na kniháchNa istých nemenovaných stránkach sa bez nášho súhlasu objavil Kríž, ktorý používame na našich knihách. Majiteľa stránok sme upozornili:
Žiadame Vás, aby ste zo svojich stránok okamžite odstránili Kríž Pravdy, ktorý máme použitý na našich knihách „Pre ľudí“, „Pre vás“ a „Nová škola“. Tento Kríž ste neoprávnene, t. j. bez nášho súhlasu, použili v článku …* – prikladáme zosnímanú obrazovku.
O niekoľko minút neskôr sme majiteľovi ešte upresnili, o ktorý súbor sa presne jedná. Ako odpoveď sme dostali:
Dostal jsem ho v tomto souboru viz příloha. Ty kašpare mrzký mi nebudeš říkat co mám odstranit. Havěť, která ukřižovala Slovo a stále tyto zrůdy podporuje (podle zákona stejnorodosti) mi nebude říkat co mám dělat slizoune.
___________
* Názov článku neuvádzame

Jedna odpoveď na „Reakcia čitateľa Posolstva Grálu“

  1. Na základe mailových otázok dopĺňame:
    Nie je dôležité, kto uvedené slová napísal, pretože to je iba jeden z mnohých, ktorí takto konajú – niektorí priamo slovami, niektorí „iba“ myšlienkami.
    Zároveň uvádzame, že nejde o autorské či akékoľvek iné práva na Kríž Pravdy ako taký, pretože naň nikto zo stvorených nikdy nemôže mať žiadne práva. Ide výhradne o grafiku, teda o nakreslenie a grafické spracovanie žiarenia Kríža a jeho kompozíciu s Krížom Pravdy – nemôžeme súhlasiť, aby výsledok tejto našej práce používali ľudia, ktorí (ako je to zrejmé z ich slov, lebo „Podľa skutkov poznáte ich“) konajú v rozpore s Posolstvom Grálu…

Nie je možné pridávať komentáre.