Posolstvo Grálu ako kľúč

Posolstvo Grálu je kľúč, pomocou ktorého môžete posúdiť akékoľvek dianie v celom stvorení. Je to alfa a omega poznania, teda pevná skala, o ktorú sa môžete kedykoľvek oprieť.

Toto všetko už viete, ale ešte stále neviete, ako máte tento kľúč používať. Kľúč Posolstva Grálu je ako kľúč k zámku, za ktorým je tajomná komnata. Aby ste mohli túto komnatu vôbec začať skúmať, musíte najprv kľúčom odomknúť zámok. Ku každému zámku je však iný kľúč.

A takisto je to aj so Slovom. Nemôžte všade dávať celé Posolstvo Grálu, ale pri posudzovaní javov musíte vedieť použiť tie prednášky, ktoré sa toho priamo dotýkajú. Tie potom vytvoria správnu kombináciu zúbkov kľúča, pomocou ktorého otvoríte zámok. Následne v miestnosti, v tajomnej komnate, môžete a musíte k jej preskúmaniu použiť celé Posolstvo Grálu, lebo ono je nedeliteľné a iba ako celok dáva plné poznanie.

Myslíte si, že v Posolstve Grálu nájdete návod, ktoré prednášky máte vyberať pre zostrojenie každého kľúča. Tak to však nie je. Každodenné dianie má tisícoraké obmeny a nemôžte teda očakávať, že všetky tieto možnosti budú popísané priamo v Posolstve Grálu ako príklady konkrétneho diania. To by, napokon, nebolo ani možné, pretože každý deň by ste museli písať stovky ďalších prednášok, ktoré by objasňovali toto dianie.

Vy však máte v rukách kľúč, v ktorom sú popísané všetky duchovné pozadia a príčiny každého, aj pozemského diania. Ako majstri musíte z tejto pokladnice múdrosti vyberať tóny a farby, ktoré harmonizujú s tým-ktorým dianím na Zemi. Nikdy to však nebude jediná prednáška, ani pri tom najnepatrnejšom dianí, ale vždy ich bude viacero.

Musíte vedieť z jednotlivých prednášok zostrojiť vždy novú a novú konštrukciu, ako keď stavitelia mostov musia raz preklenúť širokú, inokedy úzku a inokedy dravú rieku. Musíte ako architekti výberom prednášok stavať domy – raz vysoké, raz úzke, raz pre veľa obyvateľov, raz iba pre jedného.

To je najvyššie umenie, ktoré môžete dosiahnuť a ktoré musíte dosiahnuť, aby ste mohli plniť úlohy, ku ktorým ste sa zaviazali v hodine vášho povolania.

Z knihy Pre ľudí