Ideálne deti

Vaše deti sú ideálne. Lepšie povedané, vy ich tak vidíte. Vyjadrujete tým to, čo si myslíte o sebe. Boli pritiahnuté Zákonom rovnorodosti, teda sú vaším obrazom. A pretože seba považujete za ideálnych a dokonalých, v zmysle tohto Zákona to transformujete aj na svoje deti.

Bijete sa do pŕs, že to tak nie je, ale pritom vám ani len na um nepríde myšlienka, že by vaše deti nemali vysoký pôvod a že by mohli trpieť vážnymi chybami. Spečatený predsa musí pritiahnuť len čistú dušu! Inak to predsa nemôže byť! Vo väčšine prípadov ide o praduchov. Sem-tam je niekto „ochotný“ pristúpiť i na obyčajného ducha, ktorý však isto-iste vie, čo je Vôľa Božia.

Takéto myšlienky vychádzajú z vás a zamorujú vaše vlastné deti. Je to ten najhorší úder pod pás, aký ste im mohli urobiť, lebo pokiaľ tieto myšlienky prijmú, tak im podľahnú. Lenže nie sú to také duše, ako si vy myslíte, lebo vaša pýcha musela pritiahnuť rovnorodé duše. Nie však také, ktoré si o sebe myslia, že sú ideálne, ale také, ktoré potrebujú ideálnych rodičov, aby sami na sebe prežili zvrátenosť takéhoto konania.

Vaše myšlienky sú im odporné a skôr či neskôr sa im začnú brániť. Potom sa budete čudovať, že začnú odsudzovať vaše správanie a možno odmietnu i Posolstvo Grálu. Je to však vaša chyba, pretože ste im v praktickom živote neukázali žitie Slova.

Mnohé však závisí od doby dospievania. Ak sa vám vtedy podarí strhnúť do pozemského prachu mladíkov a devy, ktorí túžia po Výšinách, môže sa stať, že vašu pýchu si prisvoja a stanú sa sami pyšnými. Potom vám bude beda, lebo ste nesplnili nielen sľub, ktorý ste dali na oltár Pána, ale navyše ste do svojich nížin strhli i vám zverené deti, o ktoré ste Ho prosili.

Prestaňte sa preto vo svojich deťoch vidieť, prestaňte ich uctievať a prestaňte sa im klaňať, lebo ich privediete do záhuby!

Z knihy Pre ľudí