Pohled zpříma

Pane,

pomoz mi zpříma se podívat na sebe samu, abych se spatřila tak, jak mě vidí mí bližní, abych alespoň na okamžik se uviděla tak, jak mě vidíš Ty. Abych se sebe zalekla a ve světle toho poznání chtěla být dál jen dobrá. Pomoz mi pochopit a přijmout to, co je dobré, dej mi sílu odvrhnout všechno falešné.

Děkuji ti za paprsek Tvé přísné lásky.

Amen.