Bez Tebe, Pane

bez Tvého Světla přílivů
je život prázdný, marný
a tichá bolest táhne duší,
co písek pouštní krajinou.

Cokoliv když činím
v doušcích Tvého moku,
je mi vlahou radostí,
prostě dýchám, žiji, mohu!

Tisíc nádherných paláců
a vydlážděných rovných cest
nenahradí žádné z kroků a gest,
která jsem činil ve Tvém jménu!

Díky Tvému chlebu,
v proudech vody živé
srdce mi dál tepe
a chválí Tebe.