Nová škola

Po miliónoch rokov, odkedy ste prišli do tohto stvorenia, je tu opäť pre vás nová škola. Nová v tom, že je to tá prvá. Musíte sa opäť vrátiť do čias Atlantídy, aby ste sa naučili to, čo ste sa mali naučiť už vtedy.

Nezvládli ste ešte ani len prvú triedu duchovnej školy, hoci maturitná skúška už bola! A tak sa musíte vrátiť do lavíc a naučiť sa konečne poznávať Božiu Vôľu.

Hoci tisíckrát bolo k vám hovorené, že Božia Vôľa je jasne poznateľná vo stvorení v jeho Zákonoch, nikdy ste Ju doteraz nechceli spoznať. Hoci ste o Nej hovorili, nikdy ste nevzťahovali Jej Zákony na seba, ale vždy len na iných.

I toto vám bolo tisíckrát hovorené a ani toto ste nepochopili. Preto nová škola vám bude musieť každé dianie, či už hmotné alebo duchovné, vysvetľovať vo vzťahu k vám samotným. Jedine tak snáď konečne pochopíte Božie Zákony a tým aj Božiu Vôľu.

Je to smutné, že musí nastať takéto dianie, pretože tým sa radíte na najposlednejšie miesto vo stvorení, lebo ešte aj to, čo je označované ako „nevedomé bytostné“, sa na rozdiel od vás plne zachvieva v týchto Zákonoch.

Jedine ľudský duch tohto stvorenia sa neustále stavia proti svojmu Stvoriteľovi, čím sa chce sám vyvrhnúť mimo stvorenia. Pretože to zo Zákona nie je možné, nemôže mu toto chcenie byť splnené, a práve preto dnešné ľudstvo tak trpí.

Tu nejde snáď o vyvyšovanie sa k Bohu, ale o snahu o úplné postavenie sa mimo stvorenia, Stvoriteľa a všetkého, čo s tým súvisí. Je to také konanie, ktoré má v pozemskom obraz v slovách „chaos“, „nirvána“ alebo „totálne zničenie“.

Ľudia dneška hľadajú útek pred ničotnosťou všedného dňa do ničotnosti, ktorú majú sami v sebe. Len sa dôkladne pozrite okolo seba a sami spoznáte toto dianie. Jeho konkrétnymi prejavmi sú napríklad televízna pseudokultúra, drogy, demokracia, návrat k prírode, politické strany⁠⁠ … proste všetko!

Jedno z najvýznamnejších miest v tomto smere zaujímajú cirkvi dvadsiateho prvého storočia. Ľuďom prestáva vyhovovať „obyčajné kresťanstvo“, a tak hľadajú tie najkrkolomnejšie duchovné či iné cvičenia, ktoré im majú zaistiť návrat do raja.

Šamani divokých kmeňov pred stáročiami neboli vo svojej naivite a zaostalosti takí smiešni, ako títo novodobí „šamani“. Miesto pestrých pier z vtákov sú ovešaní pestrými slovami a miesto krkolomných pohybov krkolomne spájajú slová. Všetko sa to deje len preto, že nikto z nich nehľadá v Slove ten pravý, duchovný význam, ale vždy len ten hmotný, ktorý sa, samozrejme, nedá nájsť.

Preto v novej škole sa budete musieť naučiť chápať duchovné obrazy a duchovné dianie a až po tomto sa budete môcť naučiť duchovné dianie vztiahnuť i na hmotné. Doteraz ste to vždy robili naopak.

Preto, aby ste to dokázali, bude nutné, aby ste konečne dokázali otvoriť svoj duchovný zrak a sluch.

Darmo k vám bolo v Slove volané, že v dôsledku pádu ľudstva do hriechu ľudstvo nedokázalo tento zrak a sluch otvoriť a postupne stratilo schopnosť otvárať i bytostný a neskôr i jemnohmotný zrak a sluch. Preto to bolo k vám volané márne, lebo ste nepochopili, že máte povinnosť tento zrak a sluch opäť nadobudnúť.

Vo všetkom ste sa vyhovárali na to, že ak má niečo prísť, tak to príde samo, ale zabudli ste, že stratený a zabudnutý dar si musíte nájsť len vy sami!

Nič nepríde k vám samo, lebo všetko to, čo potrebujete k rozvinutiu svojich vlastných schopností, ste dostali už veľmi dávno, pri vašom stvorení pred mnohými miliónmi rokov. Tieto dary vám neboli nikdy odňaté, ale vy ste ich zahrabali pod hlušinu pozemskej márnivosti.

Hľadať musíte sami v sebe! K tomu je potrebné, aby ste sa konečne prebudili!

Jedine Zem, teda pozemský život, vám umožňuje spoznať, čo je pomalosť hmoty, pretože jedine tu môžu byť myšlienky a slová rozdielne od skutkov. Preto je Zem to miesto, kde môžete najlepšie spoznať duchovné Zákony, lebo ich prejav v hmotnosti prebieha dlho.

Ako obraz si zoberme narodenie dieťaťa.

Maličké telíčko sa vyvíja desať lunárnych mesiacov, kým sa môže narodiť. Telo zo strednej hrubohmotnosti sa z hľadiska pozemského času vyvíja päť lunárnych mesiacov, ale z hľadiska času v strednej hrubohmotnosti je to sotva desať minút! Telíčko z jemnej hrubohmotnosti sa z hľadiska času v strednej hrubohmotnosti vyvíja päť minút, ale z hľadiska času v jemnej hrubohmotnosti je to sotva stotina sekundy! A to je len skracovanie času prežívania v hrubohmotnosti. Omnoho rýchlejšie je to v jemnohmotnosti, následne v bytostnej ríši, v ríši duchovnej atď. Pozemsky sú to vlastne nepredstaviteľne krátke časové úseky.

Už len z tohto vidíte, že pokiaľ chcete pozorovať vývoj tela, tak to dokážete len v hrubej hrubohmotnosti, lebo v jemnejších častiach stvorenia je to dej taký rýchly, že by ste si ten vývoj nestačili ani všimnúť!

Toto je príklad časového pôsobenia duchovných Zákonov, z ktorého môžete poznať, prečo je práve Zem pre vás dôležitým bodom obratu. Zároveň z týchto časov môžete poznať, aká je vaša zodpovednosť za čistotu vašich myšlienok, pretože, hoci v hrubej hrubohmotnosti k činom dôjsť nemusí, v strednej hrubohmotnosti je vaša myšlienka ihneď čin!

Z knihy Pre ľudí