Tvor

Pred vaším zrakom už boli odkryté nové tajomstvá stvorenia, čím ste si mohli vytvoriť veľmi hrubý obraz o tom, aké veľké sú jeho jednotlivé časti. Ešte sme však nehovorili o tom, aké druhy stvorených ho obývajú.

Všetko vo stvorení pochádza z vyžarovania Boha. Toto vyžarovanie je vlastne Zákon Lásky, Spravodlivosti a Čistoty. V priamom vyžarovaní však môžu pôsobiť iba tí, ktorých pôvod je nad Hranicou. Ostatní stvorení a stvorenie ako také môže vzniknúť iba z križovania týchto žiarení.

Trojzákon Lásky, Spravodlivosti a Čistoty vytvára štyri kombinácie križovaní – Láska a Čistota; Láska a Spravodlivosť; Spravodlivosť a Čistota; Láska, Spravodlivosť, Čistota.

Z križovania Lásky a Čistoty pochádzajú stavebné prvky stvorenia a zároveň z tohto križovania pochádza dar Boha tým, ktorí neochvejne stoja v Jeho službe – iskra bezbytostnosti, božsky-bytostná iskra a praduchovná iskra.

Z križovania Lásky a Spravodlivosti pochádzajú zvieratá. Podľa svojej sily, podobne ako iní stvorení, klesajú na tú úroveň, kde sú schopné vedome pôsobiť. Ako posledná zrazenina sú potom zvieracie zárodky, ktoré sa v hmotnosti najprv musia sformovať do pevnej zvieracej duše, aby v ďalšom vývoji v bytostnom dosiahli vedomie. Práve Láska je Sila, ktorá im umožňuje získať pevnú formu duše a neskôr aj vedomie.

Z križovania Spravodlivosti a Čistoty pochádzajú bytostní. Pokiaľ ich sila nestačí na to, aby sa udržali v božsky-bytostnom, na hranici do prabytostného sa štiepia na prabytostných a praanjelov. Pokiaľ prabytostní nie sú dostatočne silní, na hranici do bytostného sa štiepia na bytostných. Ako posledná zrazenina, čiže najslabší z nich, sú potom bytostné zárodky, ktoré pôsobia v hmotnosti, ako sú elfovia, sylfovia, víly, permoníci atď.

Z križovania všetkých troch Zákonov pochádzajú serafíni. Títo pôsobia na Hranici. Pokiaľ nie sú dostatočne silní, štiepia sa na archanjelov a cherubínov, ktorí pôsobia v božsky-bytostnom. Pokiaľ archanjeli nie sú dostatočne silní, na hranici do praduchovna sa štiepia na praduchov a praanjelov. Praduchovia sú vlastne duchovia v pravom slova zmysle, teda to je plný druh ducha. Pokiaľ ich sila nie je veľká, klesajú a na hranici do duchovna sa štiepia na duchov a anjelov. Ako posledná zrazenina sú potom duchovné iskričky, ktoré sa musia vyvíjať k vedomiu v hmotnosti.

Tak ako tvorovia podľa svojej úrovne vedomia klesajú a štiepia sa, takisto môžu po zväčšení svojho vedomia stúpať a znovu sa spájať. Aby sa mohli spojiť a tým sa vrátiť do vyššej úrovne, kadiaľ predtým prechádzali ako nevedomí, musia v hraničnom pásme obdržať ako dar iskru. Iskru praduchovnú, božsky-bytostnú a aj iskru bezbytostnosti môže dostať ktorýkoľvek tvor, teda nielen duch, ale aj bytostný, anjel a zviera. Všetko záleží len od neho, veď tento dar je zakotvený v Zákonoch stvorenia, a to v Zákone pohybu.

Z knihy Pre ľudí