Bod do stvorenia

Čas od času, v deň Svätej Holubice Boh vysiela Bod do stvorenia. Bod, ktorý je časťou Bodu, ktorý je Jednota, ktorý je Kráľ stvorenia.
Z vyžarovania Kráľa stvorenia sa formujú tí, ktorí nesú iskru bezbytostnosti. Jasavo ďakujú za to, že smú byť.
Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú božie iskry od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa bytostná časť od iskry bezbytostnosti a cez fialový záves vychádza do stvorenia. Lež mohutná je táto iskra. A povstáva z nej osmica, ktorá ako prvá v božsky-bytostnom smie byť.
Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú praduchovné iskry od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa praduchovná časť od božsky-bytostného a cez biely záves vychádza do stvorenia. Lež mohutná je táto iskra. A povstáva z nej štvorica, ktorá ako prvá v praduchovnom smie byť.
Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú duchovné iskry od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa duchovná časť od praduchovného a cez žltý záves vychádza do stvorenia. Lež mohutná je táto iskra. A povstáva z nej dvojica, ktorá ako prvá v duchovnom smie byť.
Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú duchovné iskričky od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa pozitívna časť od negatívnej a cez zelený záves vychádza do stvorenia. Slabučká je táto iskrička. A povstáva z nej jedinec, aby v ťažkom prežívaní hmotnosti poznal, že i on smie byť.

Z knihy Pre ľudí