Križovanie žiarení

Na vrchole stvorenia, v hraničnom pásme medzi božsky-bytostnou a božsky-bezbytostnou ríšou je zlatý ostrov blažených, zlaté mesto miest. Nič iné, len plnenie Božej Vôle poznajú tí, ktorí smú toto mesto nazývať svojím domovom. A nad týmto ostrovom v absolútnej nedosiahnuteľnosti pre kohokoľvek zo stvorených sa nachádza najsvätejšie tajomstvo tajomstiev, božsky-bezbytostná ríša.
Nikto zo stvorených do nej nikdy nemôže preniknúť. Nikto zo stvorených sa preto nikdy nemôže nazývať božským. Božský znamená pochádzajúci z božsky-bezbytostného.
Neviete si predstaviť obeť Božiu, keď Boh-Otec poslal svojho Syna Ježiša z božsky-bezbytostnej ríše na maličkú Zem v hlbinách svetovej obce Ephesus. Aby priniesol ľuďom spásu v Slove, putoval Syn Boží z najvyšších Výšin do najväčších hĺbok stvorenia.
Teraz si však skúsme túto ríšu priblížiť. Bude to len veľmi približný obraz, pretože žiadny stvorený nikdy nebude schopný takéto Výšiny pochopiť.
Božsky-bezbytostnú ríšu môžeme rozdeliť na dva stupne. Najvyšší, nultý stupeň, ktorý je Boh-Otec, a Božiu ríšu, ktorej Kráľom je od večnosti do večnosti Syn Boží Ježiš.
Sila vychádzajúca z Boha-Otca prúdi do Jeho Synov v Božej ríši, ktorí pôsobia každý osobitne, a predsa v Jednote s Bohom-Otcom. Sila sa v Synoch križuje a vytvára veniec žiarenia do stvorenia. Tento veniec žiarenia je to najvyššie, čo môže byť stvoreniu dané a čo môžu stvorení pochopiť.
Kto pochopí veniec žiarenia, pochopí celé Slovo, ktoré je stvoreniu dané. Nepredstavujte si to však jednoducho, pretože v Božej ríši je každé Slovo niekto, kto Je.
Všetko žiarenie povstalo z Trojzákona – Zákona Lásky, Čistoty a Spravodlivosti, ktoré spolu tvoria Dokonalosť. To je tajomstvo Trojjedinosti. Vo stvorení Láska je Zákon príťažlivosti rovnorodého, Čistota je Zákon tiaže a Spravodlivosť je Zákon zvratného pôsobenia. Spolu tvoria dokonalú jednotu v Zákone pohybu. Veď iba Láska vzájomne spája v rovnorodosti, iba v Čistote citov je ukrytá možnosť stúpať nahor a iba v Spravodlivosti sa žne to, čo sa zasialo. A iba v týchto Zákonoch je skrytá možnosť poznania, čo je pohyb.
Veniec žiarenia Synov Božích prúdi v lúči Lásky od Kráľa Božej ríše Ježiša a v lúči Kráľa stvorenia Imanuela cez Parzivala ako najčistejšiu Bránu do stvorenia.
Cez Ňu zostupujú žiarenia na stupne Božieho trónu, ktoré sa nazývajú i ako „Hranica medzi Stvoriteľom a stvorením“. Na nultom stupni tejto Hranice sú štyria strážcovia Božieho trónu. Sú to legendami opradené okrídlené zvieratá Baran, Býk, Lev a Orol. Stelesňujú najvyššiu oddanosť, o ktorej nie je možné vytvoriť si ani len predstavu.
V Baranovi sa križujú žiarenia predstavujúce Čistotu a Nádej. Preto je Baran to zviera, ktoré ma ľudskú tvár, a preto vyžaruje do stvorenia Pokoru.
V Býkovi sa križujú žiarenia predstavujúce Vôľu Božiu a Kráľa stvorenia. Preto Býk vyžaruje do stvorenia Silu.
V Levovi sa križujú žiarenia predstavujúce Ducha Svätého a Čistotu. Preto Lev vyžaruje do stvorenia Odvahu.
V Orlovi sa križujú žiarenia predstavujúce Kráľa stvorenia a Čistotu. Preto Orol vyžaruje do stvorenia Vznešenosť.
Na prvom stupni Hranice je Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel a Zeus. Sú to Rytieri Slova, ktorí smú byť po boku Kráľa stvorenia, po boku Pána, po boku Svätého Grálu ako Jeho strážcovia v najvyššom stupni Hradu Grálu pre stvorených. Tu je pôvod božej iskry, ktorú nesú stvorení v sebe. Božia iskra nie je však božské.
Mária preberá z Výšin Lásku od Syna Božieho Ježiša a na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela ju vyžaruje do stvorenia.
Irmingard preberá z Výšin Čistotu a na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela zakotvenom v Parzivalovi ju vyžaruje do stvorenia.
Merkúr preberá z Výšin Vôľu Božiu a ako posol ju na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela zakotvenom v Parzivalovi vyžaruje do stvorenia.
Oriel preberá z Výšin Vôľu Ducha Svätého a na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela zakotvenom v Parzivalovi ju vyžaruje do stvorenia.
Zeus preberá z Výšin Spravodlivosť a ako posol ju na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela zakotvenom v Parzivalovi vyžaruje do stvorenia.
Štyri zvieratá, Baran, Býk, Lev a Orol na jednom z ďalších stupňov Hranice preberajú žiarenia od štyroch okrídlených zvierat z nultého stupňa Hranice a vyžarujú ich na lúči Lásky a Čistoty od Márie a Irmingard do stvorenia.
Na vrchole prastvorenia, tam, kde je spodná úroveň Hradu Grálu vo stvorení, sú verní strážcovia a Rytieri Grálu Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkúr. Pochádzajú z priameho vyžarovania Imanuela do stvorenia. Prijímajú veniec žiarenia z Výšin a križujúc ho posielajú ďalej do stvorenia. Nemýľte si ich s prvými štyrmi prastvorenými, ktorí prijímajú žiarenia od nich, kvôli čomu nesú aj rovnaké mená.
Od-shi-mat-no-ke prijíma žiarenie od Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia predstavujúce Čistotu a Nádej. Od-shi-mat-no-ke má dokonale duchovne ženskú postavu a do prastvorenia vysiela žiarenie Lásky.
Leilak prijíma žiarenie od Býka a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia predstavujúce Vôľu Božiu, Kráľa stvorenia, Čistotu, a Nádej. Leilak má ideálnu duchovne mužskú postavu odvahy a do prastvorenia vysiela žiarenie Spravodlivosti.
Lev prijíma žiarenie od Leva a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia predstavujúce Ducha Svätého, Čistotu a Nádej. Lev má ideálnu duchovne mužskú postavu hrdinstva a do prastvorenia vysiela žiarenie Dokonalosti.
Merkúr prijíma žiarenie od Orla a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia predstavujúce Kráľa stvorenia, Čistotu a Nádej. Merkúr má ideálnu duchovne ženskú postavu bytostných a do prastvorenia vysiela žiarenie Čistoty. –
Križovanie Sily a Čistoty Boha-Otca skrz Synov Božích je Vôľa Božia, skrz ktorú vzniklo a je udržiavané stvorenie. Je to žijúci Zákon všetkých stvorení, bez Neho niet ničoho. Je to Slovo, o ktorom bolo povedané: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“

Z knihy Pre ľudí