Nedeľné zvonenie

Zvony zvonia do diaľav. Ohlasujú nový deň. Ohlasujú a volajú: „Človeče, zastav sa. Zastav sa na chvíľu a započúvaj sa do tónov.“

Ako najsladší akord znejú tóny As, Es a Ces. As – vysoký, svieži, bieloskvúci, Čistotu hlásajúci; Es – žlto-červeno-ružový, vážny, v Láske sa zachvievajúci; a Ces – tmavofialový, vážny, burácajúci, hromovým hlasom hovoriaci: „Spravodlivosť!“ A spolu tvoria jeden akord, jeden tón, tón Alfa, čo je tón Omega, čo je tón Pravda, z ktorého vychádza Trojzákon do stvorenia.

Sedem tónov a päť poltónov tvoria oktávu, dva štvorce stvorenia. Oktáva je osem, čo je dvanásť tónov, čo je sedem stupňov k Božiemu trónu. Jednota čísiel, tónov a farieb. Šesť farieb, šesť tónov plus siedma farba a tón, tón najvyšší, tón Spravodlivosti, počiatok oktávy.

Sedem je dvanásť a to je tri, čo dáva deväť čísiel. Zdá sa vám to pomätené, lež nie pomätené, ale dokonalé to je. A preto vedzte, šesť čísiel vo stvorení je šesť tónov – tón C je číslo 5, tón D je číslo 1, tón E je číslo 2, tón F je číslo 4, tón G je číslo 8 a tón A je číslo 7. Šesť ďalších čísiel je šesť poltónov – tón Cis je číslo 6, tón Dis je číslo 0, tón Eis je číslo 3, tón Fis je číslo 9, tón Gis je číslo Alfa a tón Ais je číslo Omega.

Sedem stupňov k Božiemu trónu je sedem tónov, sedem písmen – tón C je písmeno I, tón D je písmeno M, tón E je písmeno A, tón F je písmeno N, tón G je písmeno U, tón A je písmeno E a tón H je písmeno L.

Sedem tónov je sedem písmen a sedem stupňov, čo je sväté meno IMANUEL, ktoré znamená: „Z Jediného, Najvyššieho Boha do všetkých stvorení vychádza ten, ktorý je Alfa i Omega, aby skrz Svätý Grál v Ňom zakotvený vylieval Silu. Amen!“

Päť poltónov – tón Cis je písmeno I, tón Dis je písmeno E, tón Fis je písmeno Z, tón Gis je písmeno U a tón Ais je písmeno S.

Päť poltónov je päť písmen a päť ďalších stupňov, čo je sväté meno IEZUS, ktoré znamená: „Z Jediného Boha vychádza ten, ktorý Lásku na lúči Čistoty vysiela do stvorenia skrz Svätý Grál. Amen!“

A tak sedem tónov a päť poltónov je oktáva, ktorá udržuje štvorec stvorenia od večnosti do večnosti. Oktáva sú tri Zákony – Láska, Spravodlivosť, Čistota.

Čistota, ktorá je tón Alfa i Omega, čo je číslo nula, je základom pre pochopenie stvorenia. Tón Čistota, teda tón Alfa i Omega, nie je daný do stvorenia, lebo Čistota je nepochopiteľná. Bez Čistoty by však nebolo stvorenia.

Ľudia, čo viete o pojme Čistota, o tom pojme, ktorý pre vás znamená neochvejnú vernosť?! Čistota je číslo nula, najdokonalejšie číslo zo všetkých čísiel. Nech čokoľvek násobíte číslom nula, dostanete opäť len číslo nula, čo znamená: „Nech by ste chceli čokoľvek povýšiť nad Čistotu, nedokážete to, lebo Čistota je najsilnejšia.“ Ak čokoľvek delíte číslom nula, dostanete nekonečno, čo znamená: „Čistota je obsiahnutá vo všetkom, čo ide z Výšin.“ Ak chcete k niečomu pridať číslo nula, toto nezmeníte, čo znamená: „Čistotu nemožno pridať k niečomu, v čom predtým nebola.“ Ak od čohokoľvek odčítate číslo nula, toto nezmeníte, čo znamená: „Ak niečo pošpiníte, Čistota sa vzdiali, akoby tam nikdy nebola.“

Čistota je Irmingard, čo je číslo 5, ktoré vo stvorení je Láska. Láska je Syn Boží Ježiš, čo je číslo 3, ktoré vo stvorení je Čistota. A číslo 5 a číslo 3 dáva číslo 8, čo sú dva štvorce stvorenia, čo je vo Výšinách Božia Vôľa, Merkúr. Číslo 5 bez čísla 3, teda Láska bez Čistoty, je duch, teda číslo 2, čo je vo Výšinách Duch Svätý, Od-shi-mat-no-ke. A číslo 8 bez čísla 2 je 6, čo je Imanuel, teda ten, ktorý je Spravodlivosť, skrz ktorého vznikajú štvorce stvorenia pre duchov. A číslo 6 bez čísla 2 je číslo 4, Lev, teda Nádej, že skrz Spravodlivosť nájdu duchovia cestu do Výšin. Láska k duchom, teda číslo 5, spolu s číslom 2 dáva číslo 7, čo je Leilak. A číslo 7 je vo stvorení Pán, ktorý pre duchov vyšiel skrz Bránu do stvorenia, skrz Parzivala, skrz číslo 9.

Lež na počiatku je Jediný, Najvyšší, ktorého číslo do stvorenia je nula a jedna a ktorého číslo je Alfa a Omega.

Zahĺb sa, človeče, do tajomstiev čísiel. V nich je obsiahnutá Pravda. Dvanásť čísiel je dvanásť tónov, dvanásť farieb.

Na počiatku bola Alfa a Omega, ktorých farba je pre vás nepochopiteľná. Z nich povstalo číslo nula, ktorého farba je bezbytostná a pre vás nepochopiteľná. A číslo nula je Slovo a to Slovo je Boh! A z neho povstali všetky čísla, všetky farby, všetky tóny:

Číslo 7, teda farba modrá, ktorá znamená Pán. Číslo 5, teda farba červená, ktorá znamená Lásku. Číslo 3, teda farba strieborná, ktorá znamená Čistotu. Číslo 1, teda farba oranžová, ktorá znamená Silu. Číslo 8, teda farba tyrkysová, ktorá znamená Vôľu. Číslo 6, teda farba zlato-strieborná, ktorá znamená Kráľa stvorenia. Číslo 4, teda farba zelená, ktorá znamená Nádej. Číslo 2, teda farba žltá, ktorá znamená Ducha. Číslo 9, teda farba zlatá, ktorá znamená Bránu do stvorenia.

Desať čísiel je pre stvorenie – desať ich treba použiť pre výklad vecí božských, šesť pre výklad vecí ľudských. Čísla tri, šesť a deväť, teda Čistota, skrz ktorú Kráľ stvorenia cez Bránu do stvorenia vytvoril stvorenie, a číslo nula, teda Počiatok, ktorý je nekonečno, nie sú ľuďom dané.

Vedzte, že všetko sa zachvieva v týchto Zákonoch: červená farba je číslo 5, tón C a písmeno A, G, N, U; oranžová farba je číslo 1, tón D a písmeno B, H, O, X; žltá farba je číslo 2, tón E a písmeno C, I, J, P, V; zelená farba je číslo 4, tón F a písmeno D, K, R, Y; tyrkysová farba je číslo 8, tón G a písmeno E, L, S, Z; modrá farba je číslo 7, tón A a písmeno F, M, T, Q.

Neposudzujte však pozemskými očami to, čo nie je pozemské. Tak ako je Zem iba chabým odleskom vyšších úrovní stvorenia, tak sú pozemské farby tónov iba chabými odtieňmi živých farieb vo Výšinách.
Zákony čísiel, ktoré vám boli dané v čase Súdu, sa líšia od Zákonov, ktoré platia pre Tisícročnú ríšu. Nehrajte sa s nimi a neporovnávajte, lebo nemožno porovnať neporovnateľné.

Z knihy Pre ľudí